MUZSLYA

muzslya1

Szűz Mária Szent Neve
Római Katolikus Plébánia
23206 MUŽLJA, Magyar Kommün 56. Tel. (023) 549-814, (023) 527-754.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1899-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar, horvát és szlovén

Plébános: Stojan Kalapiš SDB
Segédlelkész: Jelen Janez SDB
Segédlelkész: Rafo Pinosa SDB
Segédlelkész: Ft Halmai János

Történeti adatok:

A települést 1888-ban alapították négyszáz magyar családdal. A templom 1902-ben épült kincstári költségen. Orgonája a lebontott torontálalmási (Jabuka) templomból származik. A szalézi atyák 1965 óta látják el a lelkipásztori munkát.
A középiskolások számára a plébánia telkén fiúnevelő intézetet építettek. Felszentelése 2002. június 8-án volt. A vele kapcsolatos adatokat külön címszó alatt közöljük.


Leányegyházak (fíliák)

muzslya2

Muzslya
Szávió Szent Domonkos
23206 MUŽLJA, Tóth István utca 16.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Muzslya I-ben vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar és szlovén

Történeti adatok:

Alapítására 1994-ben került sor. Györgyháza lebontott templomának a harangját msgr Borbély Ferenc esperesplébános ajándékozta az új kápolnának.


Écska
Keresztelő Szent János Születése
23203 EČKA, Maršala Tita b.b.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1793-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar és horvát

Történeti adatok:

Az egykor plébániát 1793-ban Écskai Lázár János kegyúr kérésére alapították. Lázár Lukács nagybirtokos legidősebb fia, Lázár János építtette az első templomot 1794-ben. Lázár Ágoston 1811-ben kibővítette és zsindellyel látta el, 1836. április 9-én leégett. Az új templomot 1862-ben kezdték építeni, amelyet Bonnaz Sándor csanádi püspök 1864. szeptember 18-án szentelt fel. A templom homlokzata 1907-ben készült el az akkori kegyúr Harnoncourt Félix költségén. A templom alatti kriptában az itt elhunyt kegyurak nyugszanak.


lukacsfalva

Lukácsfalva
Szűz Mária Születése – Kisboldogasszony
23203 LUKINO SELO, Maršala Tita 46.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1944-ig Écskán, majd Muzslyán vannak meg.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A hívek 1785-ben települtek, de csak 1928-ban építettek templomot közadakozásból.


Zsigmondfalva
Szent Zsigmond Király
(Az egykori plébániatemplomot lerombolták)
LUKIĆEVO

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1922-től megvannak, a korábbi adatok az écskai könyvekben vannak.

Történeti adatok:

A német katolikusokat 1809 óta telepítették a helységbe. Az önálló lelkészség csak 1922-ben alakult. A templom 1812-ben épült községi költségen. 1948 után az akkori állami hatalom lebontatta.