MAGYARCSERNYE

magyarcsernye

Szent Ágota Szűz és Vértanú
Római Katolikus Plébánia
23218 NOVA CRNJA, JNA 115. Tel. (023) 815-006

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1830-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébániai kormányzó: Ft. Csipak Csaba
Segédlelkész: Ft. Tápai Leon

Történeti adatok:

A települést 1829-ben a Csősztelekről idetelepült hívek és a velük együtt érkezett lelkész alapították. A falut a csanádi püspök azonnal plébánia szintre emelte. A kegyuraságot a zsombolyai és janovai Csekonics család gyakorolta. Az első templomot 1826. augusztus 20-án áldották meg. A jelenlegi templom 1841-1844-ig épült a kegyúr költségén. 2010 – 2011 között az egyházközség teljesen felújította a templomot.


Leányegyházak (filiák)

pardany

Párdány
Nepomuki Szent János vértanú
23234 MEĐA, Prvomajska 26.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1801-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

Heves megyéből Erdőtelek helységből magyarok telepedtek le Párdányban 1788-ban, akiket Módosról áttelepülő németek követtek. A plébániát 1801-ben alapították és gróf Buttler János látta el javadalommal. 1854-ben bekövetkezett halála után özvegye a kegyuraságot a Kincstárra ruházta. Téglássy Szilárd módósi lelkipásztor 1792-ben kápolnát emelt Nepomuki Szent János tiszteletére, amelyet 1804-ben áldottak meg. A második világháború után a híveket elűzték.


Klári
Szent Orbán Pápa
23221 RADOJEVO, Ive Lole Ribara 21.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: A falut egykor ellátó plébániákon találhatók.
Igehirdetés nyelve: horvát

Történeti adatok:

A zágrábi érsekség itteni birtokára 1801-ben a petrinjei egyházközségből nemeseket telepítettek (Horvátország). Gyertyámos leányegyháza volt 1919-ig. Trianon után Németcsernyéhez majd Tamásfalvához, végül 1945-ben Magyarcsernyéhez csatolják. A meglévő imaházat az 1930-ban neogótikus stílusban épült templom váltotta fel.


szerbcsernye

Szerbcsernye
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese
23220 SRPSKA CRNJA, Partizanska 37/2.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1808-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

Zsombolyáról települtek a hívek 1790-től több éven át. Az egyesített község katolikus részét közigazgatásilag Németcsernye néven vezették. A Csekonics család gyakorolta a kegyúri kötelezettséget. A plébániaközösség 1808. szeptember 1-jén alakult meg. Ebben az évben épült az eső templom is. 1868-ban épült a ma is álló templom. Német hívei gyűjtőtáborba kerültek, majd a túlélők külföldre vándoroltak.

Megjegyzés:

Utolsó plébánosukat Brunet Ferencet (Módos, 1898. XII. 1. – 1944. X. 4.) a partizánok elsőként ölték meg hosszas kínzások után.