TÖRÖKKANIZSA

torokkanizsa

Szent György Vértanú
Római Katolikus Plébánia
23330 NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I. Karađorđevića 7.
Tel./fax.: (0230) 81-016

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1873-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Erős Mihály

Történeti adatok:

Helyi káplánság volt 1773-tól. A Kincstár javadalmával ellátva 1807-ben emelték plébániai szintre. Az első templom Nepomuki Szent János tiszteletére 1837 előtt épült. A mostani templom építését 1858-ban fejezték be. A Szent György tiszteletére épült templom főoltárképe Székely Bertalan műve. A mellékoltár Szent Anna képét Than Mór festette.