CSÓKA

csoka

Szentháromság
Római Katolikus Plébánia
23230 ČOKA, Potiska 1/a Tel./fax: (0230) 71-136

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1808-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Ft. Koncz Tibor

Történeti adatok:

Csókai és Puchói Marczybányi Lőrinc kegyúr telepítette a katolikus híveket 1782-ben. Előbb Törökkanizsa leányegyháza volt 1782-1785-ig, majd 1808-tól plébánia. Az uradalmi kastélyban lévő kápolna szolgálta az istentiszteletek célját amíg a jelenlegi templom fel nem épült. A templomot a kegyúr a saját költségén 1804 és 1809 között építette, 1813-ban szentelték fel. A templom kriptájában a Marczybányi és Lederer kegyúri családok hamvai nyugszanak. 1992-1994 között a templomtelken lelkipásztorkodási központ épült.


Leányegyházak (filiák)

kanizsamonostor

Kanizsamonostor
Szent Illés próféta
23328 BANATSKI MONOŠTOR, Petőfi Sándor 57.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Csókán vannak
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A csókai kegyúr 1782-ben alapította a települést. A fennálló templom egyházi költségen épült 1961-ben, előtte az iskola tantermét használták imaházként. A helységnek jelentős történeti szerepéről beszélnek az egykori feljegyzések: A szentistváni időkben Kanizsamonostor volt az erdélyi sóbányákból nyert szállítmányok egyik átmeneti raktárhelye (a „sóutat” katonai helyőrség védelmezte).


feketeto

Feketetó
Szent Vendel apát
23328 CRNA BARA, JNA 29.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Csókán van.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

Az első imaházat a csókai kegyúr építtette 1852-ben, ezt 1871-ben kiszélesítették. A jelenlegi templom közadakozásból épült 1976-ban, melyet 1976. november 14-én a bánáti apostoli kormányzó szentelt fel.

A falu érdemes szülötte:

Boldog Dr. BOGDÁNFFY SZILÁRD nagyváradi püspök, szülőhelye Feketetó (szül. 1911. február 21.) Keresztelési helye Csóka: 1911. február 14. A Bukaresti nunciatúrán 1949-ben titokban nagyváradi püspökké szentelik. Nagyváradra való megérkezése napján letartóztatják, bebörtönzik. 1953. október 3 – án halt vértanúhalált. Boldoggá avatását XVI. Benedek pápa 2010. március 27-én hagyta jóvá, és 2010. október 30-án Nagyváradon ünnepélyesen kihirdetették.

„Úgy is szokták emlegetni, hogy ő az a püspök, aki összeköt több egyházmegyét, mivel a ma Szerbiában található Nagybecskereki Egyházmegye területén született, majd a mostani Temesvári Egyházmegyében végezte tanulmányait, és onnan került Nagyváradra, később, pedig Szatmárban is szolgált. A püspököt meghurcolták, bebörtönözték, és a kínzások következtében hunyt el.” (Msgr. Böcskei László nagyváradi püspök nyilatkozata a Vatikáni Rádiónak).