NAGYKIKINDA

nagykikinda1

Assisi Szent Ferenc
Római Katolikus Plébánia
23300 KIKINDA, Trg Srpskih dobrovoljaca 44. Tel: 063 563 949

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1760-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar és alkalmilag horvát

Plébános: Ft. Bővíz László

Történeti adatok:

A helység 1760-tól, külkáplánság, 1809-től plébánia. Földből épült kápolnáját 1760. november 29. áldották meg Páduai Szent Antal tiszteletére. A második templomot kegyúrként a Kincstár építette. Megáldása 1782. november 29-én volt. A jelenlegi templom 1812-re készült el.

Kápolnák:

  • Isteni irgalmasság kápolnája a Misericordia idősek otthonában.
  • Temetőkápolnák: Mokrini úti temetőben Hétfájdalmú Szent Szűz; ugyanott külön kápolna Szent József tiszteletére; Nyugati (vasúti) temetőben nincs kápolna; Vásártéri temetőben szintén Szent József a kápolna védőszentje. Mindhárom temető egyházi tulajdonban maradt.

Megjegyzés:

Rothen Mihály (Nagybecskerek, 1895. február 2. – Nagykikinda, 1944. október 8.) 1934-ben betegsége miatt fölfüggesztették a szolgálat alól, egyházi segélyt kapott. Nagykikindán élt, ahol a szerb partizánok 1944 őszén internáló tábort rendeztek be, ahová németeket hurcoltak, többségüket meggyilkolták. Az első nyilvános tömegkivégzést október 8-án tartották, amelynek ő is áldozatul esett.


Leányegyházak (filiák)

homokrev

Homokrév
Szent Kereszt felmagasztalása
23305 MOKRIN, Maršala Tita 90.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1851-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Ft. Bővíz László

Történeti adatok:

A katolikus lakosság 1800-1810 között telepedett le. A templomot a Kincstár költségén 1854 és 1855-ben építették.


A plébániához tartozó, egykoron jelentős, napjainkra azonban már szervezett egyházközség nélküli települések:

Nákófalva
Szent József Szűz Mária jegyese
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
NAKOVO

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1911-től, Esk.: 1919-től, Tem.: 1907-től megvannak, a korábbiak megsemmisültek.

Történeti adatok:

Először evangélikusok lakták, majd amikor 1790-ben elköltöztek, templomukat az odaköltöző, katolikusok átvették 1792-ban és Szent Márton tiszteletére szentelték. A későbbi templom 1805-ben a kegyúr, Nákó József, költségén épült Szent József tiszteletére. Megáldására 1805. szeptember 29-én került sor. A németajkú hívek elhurcolása után a templomot az újonnan betelepült lakosok 1948 után lerombolták.
A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővéreknek zárdája és óvodája volt a településen.