ÜRMÉNYHÁZA

urmenyhaza

Szent Anna, a Boldogságos Szűz Édesanyja
Római Katolikus Plébánia
26363 JERMENOVCI, Maršala Tita 77.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1868-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébániai kormányzó: Ft. Lukács Arnold

Történeti adatok:

Ürményházi József, temesvári kincstári jószágigazgató 62 családot telepített a helységbe 1817-ben, majd még 80 család települt le 1844-ben. A lelkészséget 1868-ban alapították, a templomot pedig 1835-ben építették. A jelenlegi templom 1866-ban épült. 2011-ben a templomot teljesen felújították.


Leányegyházak (filiák)

Alibunár
Rózsafüzér Királynője
26310 ALIBUNAR, Trg Borisa Kidrića 12.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ürményházán vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A közösségnek imaháza van, egybeépítve egyházi célokra szolgáló vendégszobákkal. Önálló plébánia volt 1780-1804-ig. Utána Károlyfalvához tartozott 1944-ig, majd Versechez 1970-ig, végül Ürményházához. A második világháború után a németajkú hívek egy része külföldre menekült az ittmaradottak a kommunista terror áldozataivá váltak.

A helység érdemes szülötte:

Msgr. Dr. Juhász Kálmán (1892. augusztus 25.-Szeged, 1966. szeptember 29.) kanonok, egyháztörténetíró. Pappá szentelték 1915. március 8-án. 1916-ban teológiából doktorált. Módoson hitoktató 1914-ben, tábori lelkész 1916-ban. Budapesten kórházi lelkész 1918-1920. Temesváron 1921-ben püspöki szertartó és szentszéki jegyző. Kanonokká 1929-ben nevezték ki, Kübekházán plébános 1936-1953-ig. Pápai kamarás 1950-ben, Szegeden teológiai tanár 1953-1958 között.


istvanvolgye

Istvánvölgy
Rózsafüzér Királynője
26370 HAJDUČICA, Janka Čmerlika 29.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ürményházán vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A helységet Damaszkin István 1809-ben alapította és 1824-ben a községet a jelenlegi helyére telepítette át, mert az áradás az előző települést elvitte. Róla nevezték el a falut is Istvánvölgynek. Kezdetben Malenitz-falva (Nagygáj) leányegyháza, 1889-től Ürményházához tartozik. Az első világháború előtt az imaterem a felekezeti iskolában volt. 2006-ban felújították az imaházat. A főoltár szobrát és templomi képeket a nagybecskereki székesegyháztól kapták ajándékba.