NEZSÉNY

nezseny

Havas Boldogasszony
Római Katolikus Plébánia
23245 NEUZINA, Berkovićeva 40.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1855-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar és horvát

Plébániai kormányzó: Elias Ohoiledwarin SVD

Történeti adatok:

A kegyuraságot négy horvát nemesi család gyakorolta. Önálló lelkészség 1801-től. Az első kápolnát Havas Boldogasszony tiszteletére a hívek költségén építették 1852-ben. A plébánia alapítási éve 1855. A jelenlegi templom 1895-ben épült. A plébánia alapítása utáni években a szomszédos helységekből német és magyar betelepülők csatlakoztak a hívőközösséghez.


Leányegyházak (fíliák)

Árkod
Szent Kinga királyné
(templom nélkül)
JARKOVAC

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Nezsényben megvannak.

Történeti adatok:

A falut magyar telepesek alapították, lelkigondozásukat a nezsényi lelkipásztor látta el.


A plébániához tartozó, egykoron jelentős, napjainkra azonban már szervezett egyházközség nélküli települések:

Ernőháza
Szent Krisztina Szűz és Vértanú
(Az egykori plébániatemplomot lerombolták)
BANATSKI DESPOTOVAC

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1918-1945-ig, Esk. – Tem.: 1918-1928-ig megvannak a többi megsemmisült.

Történeti adatok:

A helybeli plébánia alapítása előtt a híveket Szárcsáról (Sutjeska) gondozták. Az első templomot, Szent Krisztina szűz és vértanú tiszteletére 1828. október 5-én áldották meg. 1880-1884 között a község költségén újabb templomot építettek, amely akkor a legdíszesebb templomok közé tartozott. 1945 után lebontották a paplakkal együtt.

Szent Márton hitvalló tiszteletére megáldott temetőkápolnája is volt, melynek falai még napjainkban is állnak. Az itt élő németajkú hívőközösség a második világháború után a különböző attrocitások miatt szétszéledt.

A helység érdemes szülötte:

Ft. DDr Keilbach Gulielmus (Vilmos) (1908. szeptember 9-én született), a filozófia és teológia tanára, külön szaktantárgy alapítója „Vallások psichológiája” néven: Zágrábban, Bécsben és Münchenben külön katedrával rendelkezett. Nemzetközi elismertsége közismert.


Szárcsa
Assisi Szent Ferenc hitvalló
(Az egykori plébániatemplomot lebontották)
SUTJESKA

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1800-tól, Esk.: 1805-től, Tem.: 1801-től megvan.

Történeti adatok:

1817-ben I. Ferenc császár parancsára kezdődött a templom építése , melyet 1818. október 4-én áldottak meg. 1960 táján a templomot felgyújtották, majd pedig a megmaradt romokat a polgári hatóságok lebontatták.