Zsinati ima

Mindenható Atyám, áldalak és dicsőítelek, mert szeretetből teremtettél engem. A keresztség szentségében gyermekeddé fogadtál. Gondviselő kezed azóta is vezet életutamon. Irgalmad és kegyelmed újra és újra felemel. Te gondomat viseled minden esés, bukdácsolás, árulás ellenére is, szereteted újjá teremt nap, mint nap. Most szeretettel hívsz, hogy helyi Egyházunk zsinatába aktívan bekapcsolódjak. Engedd, hogy teremtő szereteted eszköze legyek a zsinati folyamatokban.

Megváltó Jézusom, áldalak és dicsőítelek téged, mert emberré lettél, hogy megmutasd nekem az isteni szeretet gyógyító erejét. Köztünk élve tanítványokat gyűjtöttél magad köré, akik veled éltek, Téged követtek. A keresztségben arra hívtál meg, hogy Egyházad tagjaként én is tanítványod és követőd legyek. Barátságodat, közelségedet felajánlod nap, mint nap. Szüntelenül Testeddel, Véreddel és életet adó Igéddel táplálsz és gyógyítod sebeimet. Engedd, hogy én magam is a Te gyógyító szereteted eszköze legyek embertársaim számára.

Életadó Szentlélek, áldalak és dicsőítelek, mert te működsz bennem és a teremtett világban. Te vagy Egyházunk Lelke. Tekints rám és egyházmegyénk minden tagjára. Vezess bennünket, hogy egyházmegyénk első zsinata felismerje közösségünk kihívásait, feltárja erősségeinket és rámutasson gyengeségeinkre. Te mutass utat és adj erőt ahhoz, hogy megvalósítsuk mindazt, amit segítségeddel jónak találunk. Engedd, hogy megújító szereteted eszközei legyünk a mi bánáti földünkön!

Szűz Mária, az Egyház anyja! Ahogyan az apostolokkal együtt imádkoztál Fiad mennybemenetele után, kérünk, úgy maradj velünk a zsinati úton. Imádkozz velünk, járj közben értünk, hogy mindenben kövessük Szent Fiad akaratát.

Ámen.

A zsinati imát imádkozzuk minden szentmise után, és otthonainkban személyes imádságunkban se feledkezzünk meg imádkozni egyházmegyénk zsinatáért.