PÜSPÖKSÉG

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE ÉS A SZÉKESEGYHÁZ

sztgelllert
Szent Gellért püspök és vértanú, ősi egyházmegyénk első püspöke és védőszentje.
(Velence, 980 körül – Buda, 1046.)
Liturgikus főünnepe szeptember 24.
Ő lett újonnan alakuló Nagybecskereki Egyházmegye védőszentje is az 1986. december 16-án kiadott pápai rendelet alapján.


nagybecskerek1
A nagybecskereki templomot Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték.
Szent II. János Pál pápa 1988. december 16-án emelte székesegyházzá.
Épült 1863-1868 között.
Ünnepélyes felszentelését Msgr. Jung Tamás c. püspök, apostoli kormányzó végezte 1972. június 4-én.


A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE KÖZIGAZGATÁSA

Területe: 9387 km2. Összlakossága: cca 790. 000. A plébániákba szervezett katolikus hívek száma cca 61. 000 (a 2011-es népszámlálási adatok szerint), ezekből szervezetlenül szórványban mintegy 11 000.

Más vallásúak: többségükben szerb ortodox egyházhoz tartozók, kisebb arányban más ortodoxok, protestánsok, más vallási közösségekhez (szekták) tartozók és ateisták.

A püspökség egyházszervezeti felosztása: 3 esperesség, 38 plébánia, 50 leányegyház (fília).

Az igehirdetés nyelve: a plébániák többségében magyar, továbbá horvát, bolgár, cseh, alkalmanként szlovén és német.

EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG

Megyéspüspök: Mons. Štefković Mirko

PÜSPÖKI HIVATAL

Püspöki Hivatal postacíme:
23101 Zrenjanin/Nagybecskerek,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (023) 534-722
Fax: +381 (023) 528-625
E-mail: ordinariatus@yahoo.com

Általános helynök: Mons. Gyuris László
Irodaigazgató: Ft. Fehér Roland
Püspöki titkár: Ft. Fehér Roland

EGYHÁZMEGYEI GAZDASÁGI HIVATAL

Vagyonkezelő: Lébhaft Mária
Projektmanager: Gerdof Zsolti

Az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal postacíme:
23101 Zrenjanin/Nagybecskerek,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (023) 534-722
Fax: +381 (023) 528 – 625
E-mail: egh.zrenjanin@gmail.com

PASZTORÁLIS IRODA

A Pasztorális Iroda vezetője:
Ifjúsági pasztorális referens:

A Pasztorális Iroda postacíme:
23000 Zrenjanin/Nagybecskerek,
Trg Slobode 4.
Tel.: +381 (023) 564 997
E-mail: nagybecskereki.pasztoralisiroda@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086313348470
Instagram: @pasztoralisiroda.nagybecskerek

PÜSPÖKSÉGI CARITAS

Igazgató: Ft. Palatinus Alen plébániai kormányzó

EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Ft. Bővíz László igazgató, E-mail: bovizlaszlo@gmail.com
Illés Hajnalka sajtóreferens, a Facebook oldal szerkesztője, E-mail: ileshajnalka@mts.rs
Filó Levente webszerkesztő, E-mail: filevy@gmail.com

Egyházmegyei bíróság: 2018 októberétől egyházmegyénk egyházi bírósági ügyeiben az újvidéki egyházmegyeközi bíróság az illetékes.
Cím:  Újvidéki egyházmegyeközi első fokú bíróság, Futaki u. 9., 21000 Újvidék
Tel: +381 (0)21 45 22 97
E-mail: tribunalns1@gmail.com

EGYHÁZMEGYEI TANÁCSOK ÉS BIZOTTSÁGOK

TANÁCSOSOK TESTÜLETE

Mons. Gyuris László általános helynök
Ft. Bővíz László plébános
Ft. Csipak Csaba plébániai kormányzó
P. Kalapiš Stojan SDB plébános
Ft. Szemerédi Pál esperes-plébános

GAZDASÁGI TANÁCS

Elnöke: Mons. Štefković Mirko megyéspüspök
Tagjai: Lébhaft Mária vagyonkezelő
Ft. Bővíz László plébános
Ft. Palatinus Alen plébániai kormányzó
Ft. Mihai Gherghel plébániai kormányzó

PAPI SZENÁTUS

Tekintettel a papság alacsony létszámára a Papi Szenátus tagja minden lelkipásztor azokat kivéve, akik a püspökségen kívül tartózkodnak.

Elnöke: Mons. Štefković Mirko megyéspüspök
Jegyzője: Ft. Fehér Roland irodaigazgató, püspöki titkár

LELKI HIVATÁSOKAT FOGADÓ ÉS GONDOZÓ BIZOTTSÁG

Elnök: Ft. Mellár József esperes-plébános
Tagjai: P. Kalapiš Stojan SDB plébános

LITURGIKUS BIZOTTSÁG

Elnök:
Tagjai: Mons. Gyuris László általános helynök

KATEKETIKAI BIZOTTSÁG

Elnök: Mons. Štefković Mirko megyéspüspök
Tagjai: Ft. Hajdu Sándor esperes-plébános
Ft. Csipak Csaba plébániai kormányzó

PASZTORÁLIS BIZOTTSÁG

Elnök: Mons. Štefković Mirko megyéspüspök
Ügyvezető:
Tagjai: A liturgikus bizottság tagjai,
A kateketikai bizottság tagjai,
Ft. Tapolcsányi Emánuel plébániai kormányzó,
Ifjúsági pasztorális referens

A Fejértelepi (Šušara) Lelkipásztorkodási központ igazgatója:

Ft. Palatinus Alen plébániai kormányzó

Egyházmegyei ifjúsági referens:

Ft. Tapolcsányi Emánuel plébániai kormányzó

Egyházmegyei ministránsreferens:

P. Elias Ohoiledwarin SVD

Betegek püspökségi gondozója:

P. Jelen Janez SDB lelkész

 

EGYHÁZI CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK

Apostoli protonotárius:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános

Őszentsége kápolnájának lelkészei:

Mons. Gyuris László általános helynök

A temesvári Szent György székesegyház káptalanjának tiszteletbeli kanonokja:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános