KÖZLEMÉNYEK

2023. JÚNIUS


Személyi változások

A szalézi rend tartományi vezetősége a 2023. június 6-án kelt levelében értesítette az Egyházmegyét, hogy a rend nem tudja tovább vezetni a Mária Neve muzslyai plébániát és a területén működő Emmausz kollégiumot. A rend 2024. július 31-i dátummal elhagyja az Egyházmegyénk területét a fent említett feladatokat pedig az Egyházmegye veszi át. Ezúton köszönöm a szalézi rend évtizedes, áldozatos és odaadó munkásságát.

Hosszas tárgyalás után sikerült megegyezni az Isteni Ige Társaság magyar tartományával, hogy a tartomány rendtársai 2024. augusztus 1-vel átveszik a muzslyai Mária Neve plébánia vezetését. További részleteket később közlünk.

2023. augusztus 1-jei hatállyal Ft. Sóti János SJ miséző papot felmentem a szajáni plébánián végzett teendői alól és ugyanezzel a dátummal kinevezem a beodrai, valamint a töröktopolyai plébánia miséző papjává.

2023. augusztus 1-jei hatállyal Ft. Tápai Leon káplánt felmentem a verseci plébánia és a plébániához tartozó helységek kisegítő lelkészi feladatai alól és ugyanezzel a dátummal kinevezem a nagykikindai és szajáni plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak kisegítő lelkészévé. Ft. Tápai Leon káplán besegít Ft. Csipak Csaba plébánia kormányzónak a két plébános előzetes megbeszélése alapján.

2023. augusztus 1-jei hatállyal Ft. Halmai János káplánt felmentem a törökbecsei és beodrai plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák kisegítő lelkészi feladatai alól és ugyanezzel a dátummal kinevezem a muzslyai és erzsébetlaki plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak kisegítő lelkészévé.

2023. augusztus 1-jei hatállyal felmentem Ft. Mellár József esperes-plébánost a beodrai, valamint a töröktopolyai plébánia lelkipásztori feladatai alól.

Megköszönöm Tratnjek Stanislav SDB atya az Egyházmegye területén végzett évtizedes munkáját. Stanislav atya nyugdíjasként visszatér a rendi közösségébe. Ünnepélyes búcsúztatója és hálaadás a 60 éves munkásságáért ezen a területeken szeptember 9-én lesz Muzslyán. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.


Szabadságok

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket legkésőbb a szabadság megkezdése előtt egy hónappal küldjék be a Püspöki Hivatalba. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt kész a szabadságon levőt helyettesíteni. Beküldhető elektronikusan scannelve is.

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is!


Gazdasági bizottság

2023. április 20-án a Gazdasági Bizottság megtarotta a tavaszi ülését. A beadott kérelmeket, a Gazdasági Bizottság elbírálta. Az illetékes plébánosokat írásban értesítjük a döntésekről.


Továbbképzések a hitoktatók számára

A hitoktatók továbbképzését 2023. szeptember 2-án, szombaton 10 órakor tartjuk a püspökségen.

A részvétel kötelező minden iskolai hitoktató számára akik tanítani szeretnének a 2023/2024-es tanévben. A hitoktatók ekkor kapják meg az iskolai hitoktatáshoz szükséges kinevezéseket is.


Tervezett püspökségi szintű programok

TÖRÖKTOPOLYAI BÚCSÚ

2023. augusztus 14., egyházmegyei szintű zarándoklat a töröktopolyai kegyhelyre. A program 15 órától kezdődik, az ünnepi szentmise pedig 19 órától, amelyet mons. dr. Német László SVD belgrádi metropolita érsek muntat be.

Kérem a plébánosokat, hogy szervezzenek erre az ünnepre zarándoklatot.

TANÉVNYITÓ SZENTMISE MINDEN PLÉBÁNIÁN (TÁSKASZENTELÉS)

2023. szeptember folyamán (vasárnap) megtartani a tanévnyitó szentmisét minden plébániaközösségben. A hitoktatók egyeztessenek a plébánosokkal.

SZENT KERESZT-BÚCSÚ

2023. szeptember 14., Versec, 17 óra. Az ünnepi szentmisét mons. dr. Német László SVD belgrádi metropolita érsek, mons. ddr. Felix Gmür bázeli püspök mutatja be, mons. Böcskei László nagyváradi püspök, Pál József – Csaba temesvári püspök és mons. Martin Roos ny. temesvári püspök atyák koncelebrálásával. A verseci és a bázeli plébániák az idén ünneplik a testvérkapcsolatuk 30 éves évfordulóját. Baselből egy busz zarándok érkezi, ezért kérem a plébánosokat, hogy szervezzenek az ünnepségre zarándoklatot.

Dél-Bánát hívei és hittanosai számára kiemelten ajánlott program.

SZENT GELLÉRT ÜNNEPE

2023. szeptember 24., székesegyház. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik.

Kollégiumok és a székesegyházi plébánia tanévnyitója.

BOGDÁNFFY-ZARÁNDOKLAT

2023. október 6., Feketetó. A program 15 órától kezdődik, az ünnepi szentmise 16 órakor kezdődik.

Észak-Bánát hívei és hittanosai számára kiemelten ajánlott program.

NYÁRI TÁBOROK

A NAGY ÉRDEKLŐDÉS MIATT KÉT SZAJÁNI TÁBOR LESZ 2023-BAN:

I. TÁBOR – 2023. június 27-30. Szaján, az alsósok számára

II. TÁBOR – 2023. július 4-7. Szaján, a felsősök számára

+ László érsek SVD