IN MEMORIAM

Msgr. Huzsvár László
nyugalmazott megyéspüspök

Született: Horgoson, 1931. február 21-én.  Pappá szentelték: Szabadkán, 1957. június 29-én.
Szolgálati helyek: Szelencsán lelkész (1957), Bácstopolyán lelkész (1957–1958), püspöki titkár és a Társas Bíróság tagja (1958–1959), egyben lelkész Szabadka I-ben (1958–1961), ugyanakkor vikárius Kelebián (1958–1959), plébániai kormányzó Verbászon (1961–1970), plébános Újvidék III-ban (1970–1974), plébános Újvidék I-ben (1974–1988). Újvidéki kerület esperese (1974–1988).
A Hitélet folyóirat szerkesztője majd főszerkesztője (1963–1989).  A Katolikus Kincses Kalendárium szerkesztője (1969–1984). Őszentsége tiszteletbeli prelátusa 1978-tól.
Boldog II. János Pál Nagybecskerek püspökév nevezte ki 1988. 01. 07.  Püspökké szentelve: 1988. 02. 14-én.
A kánoni korhatár szerint benyújtott lemondását a Szentszék 2007. június 30-án elfogadta.  Meghalt 2016. december 10-én.


Msgr. Jung Tamás, püspök
apostoli kormányzó

jungSzékelykevén született 1911. december 10-én. Nagybecskereken szentelték pappá 1936. július 12-én. Lelkipásztorként működött Versecen, Hódegyházán, Beodrán, Muzslyán és Nagybecskereken. Ugyanitt szentelték püspökké 1972. február 13-án. Nyugalomba vonult 1988. február 14-én. Meghalt 1992. december 5-én.

 


Mons. Bogdán József
 plébános

bogdanSzületett Zentán 1956. január 12.; felszentelve Nagybecskereken 1983. június. 29.; lelkész Nagybecskereken (1983), ellátja Opovát is (1984); plébános Opován (1986); kihelyezett lelkész Sztarcsován és Kevevárán (1987); plébános Egyházaskéren (1988); majd Homokrév ellátását is végzi (1992); plébániai kormányzó Oroszlámoson (1992); családgondozó bizottság tagja (2000-2010); plébános Törökkanizsán (2001-2010); történészeti ügyvezető (2006-2010); Őszentsége kápolnájának lelkésze (2006); a Szeged-Csanádi székes káptalan tiszteletbeli kanonokja (2006); bíró az egyházmegyei bíróságon (2007-2014); plébános Tordán és Törzsudvarnakon (2010-2013); Nagykikindán él (2013-2014); plébános Fehértemplomon (2014-2019). Plébános Magyarcsernyén és Tamásfalván (2019-2020). Plébános Torontálvásárhelyen és Ópáván, miséző pap Hertelendifalván (2020-2021). Plébános Oroszlámoson (2021-2022). Betegállományban (2022-). Meghalt 2023. július 2-án.


Király Tibor
 plébános

Született Csókán 1963. szeptember 27.; felszentelve 1988. július 9. Csókán; lelkész Versecen (1988), majd egyben Fehértemplomon is (1989); lelkész Nagybecskereken (1991), majd Székelykevén, Kevevárán és Tárcson (1993); plébániai kormányzó Padén (1994-2001); kötelékvédő (1990-1999), bíró az egyházmegyei bíróságon (1999-2006); a liturgikus és a családgondozó bizottság tagja (2000-2010); ügyész (2007); plébános Padén (2001-2004); plébános Fehértemplomon (2004-2014);  plébános Kisoroszon (2014-2019) és Tóbán (2014-2018). Plébániai kormányzó Szajánban (2015). Plébániai kormányzó Szajánban (2019-2020), Homokréven és Szerbcsernyén (2019). Miséző lelkész Padén, Tiszaszentmiklóson és Hódegyházán (2019-2020). Meghalt 2020. október 18-án.


Mons. Fiser János
általános helynök-plébános

Született: Pancsován 1958. október 30.; felszentelve Sándoregyházán 1983. szeptember 3.; lelkész Versecen (1983-1984); plébános Tordán és Törzsudvarnokon (1984-1989); plébános Székelykevén és Kevevárán (1989-2010); a püspökségi lelkigyakorlatos központ igazgatója Fejértelepen (1994-2010); közben Tárcsó plébániai kormányzója (1991–1994); ideiglenes kormányzó Pancsován (1992–1994); egyben Sándoregyháza és Tárcsó plébániai kormányzója (1995-1999), szentszéki bíró (1990-1999), majd kötelékvédő (1999-2011); püspöki tanácsos (1995); A déli kerület esperese (1996-2011); A Papi Tanács Ügyvezető Bizottságának a tagja (2000-2010); a Liturgikus Bizottság tagja (2000); főesperes (2004-2009); Őszentsége kápolnájának lelkésze (2006); a gazdasági tanács tagja (2006); plébános Pancsován, Torontálvásárhelyen, Opáván (2010-2015); bírósági helynök (2011); a papi továbbképzések egyházmegyei felelőse (2011). Plébános Padén, Hódegyházán és Tiszaszentmiklóson (2015-2019). Általános helynök (2015-2019). Meghalt 2019. október 28-án.


Pósa Gyula
nyugalmazott plébános

posaSzületett: Magyarkanizsán 1941. október. 2.; felszentelve Zágrábban 1967. június 29. (OFM); lelkész Borovón (1968); OFM rendháztag Szabadkán (1969); lelkész Eszéken (1972); OFM rendháztag Szabadkán (1973-1974); lelkész Nagybecskereken (1981); plébános Szajánban (1981); ideiglenesen plébános Tordán és Törzsudvarnokon (1982–1983), és egyben plébános Beodrán (1984–1989), közben Padén is helyettesít (1988); plébános Szajánban és Tiszaszentmiklóson (1993-2009); tiszteletbeli esperes (2007); plébános Padén (2009-2010); plébános Sándoregyházán és Tárcsón (2010-2016); nyugállományban Nagykikindán (2016). Meghalt 2019. január 19-án.


Msgr. Botka József
nyugalmazott plébános

Született Tóbán 1931. március 11.; felszentelve Diakóváron (Đakovo) 1956. június 29.; lelkész Versecen (1957); plébániai kormányzó Tárcsón (1959); plébániai kormányzó Székelykevén (1959), ugyanitt plébános (1966); Szentszéki bíró (1972-1990); plébános Nagykikindán (1977-2009) és Homokréven (1977-1996); püspöki tanácsos (1983-1995); Északi kerület esperese (1986-1990); gazdasági bizottság elnöke (1995-2000); Őszentsége kápolnájának lelkésze (1989); Őszentsége tiszteletbeli prelátusa (2006); nyugállományban Szabadkán (2008-).
Tanulmányi végzettsége: Középiskola Nagykikinda (1943-1946) Nagybecskerek (1946-1949), Đakovo (1949-1951) Hittudományi főiskola, Đakovo (1951-1957) absolvens 1957.
Tartózkodási hely: Nagykikinda, Misericordia Idősek Otthona. Meghalt 2017. május 5-én.


Msgr. Bú András
nyugalmazott plébános

buSzületett: Nagybecskereken 1952. 08. 07. felszentelve: Nagybecskereken 1977. 07. 10. lelkész Nagybecskereken (1977), (katonai szolgálaton 1978–1979), lelkész Törökkanizsán (1980), lelkész ismét Nagybecskereken (1980), plébános Oroszlámoson (1980) egyben Majdán, Rábé és Egyházaskér oldallagos ellátásával, plébános Tordán (1989-2010) egyben Törzsudvarnok, Szőlősudvarnok, Begaszentgyörgy és Bikács oldallagos ellátásával. Püspökségi irodaigazgató (1989-2010). A Társas Bíróság tagja, helyettes bírósági helynök (1990), bírósági helynök (1996). Őszentsége kápolnájának lelkésze (1998). Püspöki tanácsnok (1996-2010). Plébános Törökkanizsán (2010) egyben Oroszlámos, Egyházaskér és filiáin. Püspökségi irattáros (2010). Segédlelkész Törökbecsén, Aracson (2011). Nyugállományba helyezve (2012-). Tartózkodási hely: Bóka, Öregotthon. Meghalt 2014. december 31-én.


P. Suhajda Lajos SVD

suhajda1933. január 31-én született Gomboson. Az Isteni Ige Társaságában 1958-ban tett örökfogadalmat. 1959. június 21-én szentelték pappá Kalocsán. Egyházmegyés papként működött a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye területén 1959-1970 között. 1970-ben hazaköltözött Jugoszláviába, ahol apatini vikáriusként, majd a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium rektoraként szolgált. 1971-ben Újvidéken megalapította a verbita rend első jugoszláviai rendházát ahol 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig működött. 2011-től nyugdíjas lelkipásztorként a Nagybecskereki plébánián segített a lelkipásztori munkában. Meghalt 2013. október 15-én.


Msgr. Kovács Mihály
Őszentsége tiszteletbeli prelátusa, nyugalmazott plébános

kovacsZichyfalván született 1926. január 5-én. Đakovo-n szentelték pappá 1950. július 16-án. Lelkipásztorként működött Versecen (1951), majd Nagybecskereken (1953), továbbá Nagykikindán (1954). Plébániai kormányzó Ürményházán (1955), majd plébános ugyanott (1966), majd plébános Törökbecsén (1970). Kerületi esperes (1972-2002). Tagja a Társas Bíróságnak: szegények ügyvédje (1957), szentszéki bíró (1962), ügyész (1988, 1990, 1995). Püspöki tanácsnok: (1961 és 1988, 1990). Főesperes (1989-2002). Őszentsége tiszteletbeli prelátusa 1989. 01. 14., egyben Aracson plébános (1996). Nyugállományban 2002-től, tartózkodási helye: Boka, Szent Erzsébet Idősek Otthona. Meghalt 2011. december 11-én.


Ciril Zajec SDB
plébános

cirilSzületett: Veliki Gaber (Szlovénia) 1927. 09. 05. felszentelve: 1953. 06. 29. Ljubljana. Plébános Belgrádban (Szent József a munkás), oldallagosan ellátta Óborcsát. Meghalt 2011. július 22-én.

 

 


Matanović Josip
tb. esperes, nyugalmazott plébános

matanovicBókán született 1928. november 9-én. Sikirevcin szentelték pappá 1956. augusztus 5-én. Lelkipásztorként működött Nagykikindán és Fehértemplomon, oldallagosan ellátja Fábián, Udvarszállás, Karasjeszenő és Körtéd szórványhíveit. Tiszteletbeli esperesi kinevezést kap 1989-ben. 1990-től a missziós ügyek püspökségi gondozója. Nyugállományban 2004-től. Meghalt 2007. november 11-én.


Msgr. Erős Lajos
tb. kanonok, plébános

eroslajosSzékelykevén született 1931. május. 15-én. Đakovón szentelték pappá 1955. június. 29-én. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Sztarcsován, Kisoroszin, Töröktopolyán, Ürményházán és Zichyfalván, oldallagosan ellátja Alikútját, Istvánvölgyet, Újfalut és Györgyházát. 1962-től, a Társas Bíróság tagjaként, a szegények ügyvédje, 1964-től kötelékvédő, 1990-től szentszéki bíró. 1990 és 2005 között a gazdasági tanács tagja. 1995-től Őszentsége kápolnájának lelkésze, 2006-tól tiszteletbeli kanonok. Meghalt 2006. október 20-án.


Both István
főesperes, esperes-plébános

Sbothzékelykevén született 1943. január 1-én. Nagybecskereken szentelték pappá 1970. december 8-án. Lelkipásztorként működött Versecen, Sándoregyházán, Tárcsón, Hertelendyfalván, Padén, Szanádon, Csókán. 1993-tól az északi kerület esperese, majd 2002-től főesperes. 2001-től püspöki tanácsnok. Meghalt 2004. október 28-án.


Haupt József
plébános

hauptNagybecskereken született 1914. október 15-én. Diákóváron szentelték pappá 1939. augusztus 6-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Nagykikindán, Versecen, Bókán, Csókán. 1988-tól tiszteletbeli püspöki tanácsos. Meghalt 2001. június 10-én.

 

 


Msgr. Erős Ferenc
püspöki helynök-plébános

Serosferencándoregyházán született 1943. január 15-én. Ugyan itt szentelték pappá 1971. augusztus 1-én. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Nagykikindán, Tordán és Törökkanizsán. 1988-tól püspöki helynök, 1989-től pápai káplán. Meghalt 2001. február 24-én.

 


Kuchárik Ján
plébános

kuharikErzsébetlakon született 1964 április 16-án. Nagybecskereken szentelték pappá 1989. szeptember 16-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Ópáván, Perlaszon és Óborcsán. Meghalt 2000. november 23-án.

 

 


Csordás József
esperes-plébános

csordasMuzslyán született 1929. május 21-én. Nagybecskereken szentelték pappá 1952. június 29-én. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Székelykevén, Kevevárán, Tóbán, Tamásfalván. 1972-től zsinati bíró, 1981-től esperes. Meghalt 1999. június 17-én.

 

 


Mészáros Lajos
lelkész

Mollyfalván-Molinban született 1948. április 30-án. Magyarcsernyén meszarosszentelték pappá 1980. július 6-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Versecen és Törökkanizsán. Betegállományban 1983-tól. Meghalt 1998. december 29-én.

 

 


Fehér Károly
plébános

feherBerlin-Charlottenburgban született 1913. május 8-án. Diákóváron szentelték pappá 1940. június 2-án. Lelkipásztorként működött Nagykikindán, Kisoroszon, Nagybecskereken, Hódegyházán és Törökbecsén. 1988-tól tiszteletbeli püspöki tanácsnok. Meghalt 1996. július 21-én.

 


Msgr. Borbély Ferenc
esperes-plébános

borbelyMuzslyán született 1942. április 16-án, ugyanott szentelték pappá 1968. szeptember 8-án. Lelkipásztorként működött Versecen és Ürményházán. 1983-tól kerületi esperes és püspöki tanácsnok, 1984-től bírósági helynök, 1989-től a pápai kápolna lelkésze. Meghalt 1996. január 31-én.

 


Msgr. DDr. Géczy Tibor
apostoli protonotárius

geczyNagybecskereken született 1915. április 29-én. Szajánban szentelték pappá 1939. május 7-én. 1939-től szentszéki jegyző, 1943-tól 1964-ig kötelékvédő, 1947-től irodaigazgató és püspöki tanácsadó, 1949-től vizsgáztató és cenzor. 1959-től helyettes általános helynök, pápai prelátus, 1972-től általános helynök és apostoli protonotárius. 1983. november 28-án, az iroda vezetés kivételével, lemond minden hivatalról. 1988-ban nyugalomba vonul. Meghalt 1993. augusztus 12-én.


Pajor Sándor
plébános

pajorFejértelepen született 1926. július 28-án. Nagybecskereken szentelték pappá 1952. június 29-én. Lelkipásztorként működött Fehértemplomon, Szajánban, Oroszlámoson, Versecen, Sándoregyházán, Tiszaszentmiklóson. 1972-től zsinati bíró, 1988-tól püspöki tanácsadó. Meghalt 1993. január 02-én.

 


Msgr. Maier Andreas
plébános

mayerFehértemplomon született 1917. december 6-án. Diákóváron szentelték pappá 1941. július 6-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Nagykikindán, Ópáván és Versecen. 1959-től tiszteletbeli szentszéki tanácsos, 1977-től a pápai kápolna lelkésze. Az egyházmegye múltjának kitartó kutatója és ismerője. Írásai nagyrészt külföldi folyóiratokban jelentek meg. Archeológiai gyűjteményén a pancsovai múzeumra hagyta örökségül. Meghalt 1992. április 4-én.


Msgr. Szentgáli Boday József
esperes-plébános

Újbányán (Csehszlovákia) született 1908. szeptember 20-án. Nbodayagybecskereken szentelték pappá 1933. június 29-én. Lelkipásztorként működött Versecen, Tordán, Töröktopolyán és Károlyfalván. 1956-tól szentszéki tanácsos, 1963-tól kerületi esperes, 1972-től püspöki tanácsnok, 1977-től a pápai kápolna lelkésze. Meghalt 1989. május 4-én.

 

 


Haász Imre
plébános

haaszNagybecskereken született 1913. február 16-án, ugyanott szentelték pappá 1936. március 25-én. Lelkipásztorként működött Törökkanizsán, Nagykikindán, Versecen, Fehértemplomon, Szécsányban, Homokréven, Alikútján, Tóbán, Kisoroszin és Bókán. Meghalt 1988. december 7-én.

 


Msgr. Lenner Miklós
főesperes, esperes-plébános

lennerSzenthuberten született 1911. június 9-én. Nagybecskereken szentelték pappá 1934. július 25-én. Lelkipásztorként működött Nagykikindán, Fehértemplomon, Bókán, Szenthuberten, Töröktopolyán és Károlyfalván. 1949-től zsinati bíró és püspöki tanácsnok, 1951-től 1984-ig Torontáli főesperes, 1958-tól pápai prelátus. 1962-től apostoli protonotárius. Meghalt 1987. február 4-én.