IN MEMORIAM

Mons. Huzsvár László
umirovljeni biskup

Rođen je u Horgošu 21. veljače 1931.  Za svećenika je zaređen u Subotici 29. lipnja 1957.
Na službi je bio u sljedećim mjestima: kapelan u Selenči (1957.), potom u Bačkoj Topoli (1957.-1958.), biskupov tajnik i član Crkvenog sudišta (1958.-1959.), ujedno je i kapelan u Subotici I. (1958.-1961.), i vikar na Kelebiji (1958.-1959.), župni je upravitelj u Vrbasu (1961.-1970.), župnik u Novom Sadu III. (1970.-1974.), u Novom Sadu I. (1974.-1988.). Dekan je dekanata u Novom Sadu (1974.-1988.).
Urednik je, a potom i glavni urednik časopisa „Hitélet” (1963.-1989.).  Urednik je godišnjaka „Katolikus Kincses Kalendárium” (1969.-1984.).  Počasni je prelat Njegove Svetosti od 1978.
Blaženi papa Ivan Pavao II. imenovao ga je biskupom 7. siječnja 1988.  Za biskupa je zaređen 14. veljače 1988.
Po navršenoj kanonskoj dobi dao je ostavku, koju je Sveta Stolica prihvatila 30. lipnja 2007. Preminuo 10. decembra. 2016.


Mons. Jung Tamás, biskup
apostolski administrator

jungRođen u Skorenovcu, 10. 12. 1911. Zaređen za svećenika u Velikom Bečkereku 12. 07. 1936. Kao dušobrižnik služio je u Vršcu, Jazovu, Beodru (Novo Miloševo), Mužlji i Velikom Bečkereku (Zrenjanin). U istom mjestu zaređen za biskupa 13. 02. 1972. Povukao se u mirovinu 14. 02. 1988. Preminuo u Zrenjaninu 05. 12. 1992.

 


Mons. Bogdán József
župnik

bogdanRođen je u Senti, 12. januar 1956. Za svećenika je zaređen u Zrenjaninu 29. juni 1983. Kapelan je u Zrenjaninu (1983), te vrši službu i u Opovu (1984). Župnik je u Opovu (1986), izmješten kapelan u Starčevu i Kovinu (1987), župnik u Vrbici (1988), te vrši službu i u Kovinu (1992). Župni je upravitelj u Banatskom Aranđelovcu (1992), član Vijeća za obitelj (2000-2010), župnik u Novom Kneževcu (2001-2010), zadužen za povijest (2006-2010), kapelan Njegove Svetosti (2006), počasni kanonik Segedinsko-čanadskog stolnog kaptola (2006), crkveni sudac (2007) te župnik u Tordi i Banatskom Dvoru (2010-2013); žive u Kikindi (2013-2014); župnik u Beloj Crkvi (2014-2019). Župnik u  Novoj Crnji i Hetinu (2019-2020). Župnik u Debeljači i Opovu, sluzitelj svete mise u Vojlovici (2020-2021). Župnik u Banatskom Aranđelovcu (2021-2022). Na bolovanju (2022-). Preminuo 02. 07. 2023.


Király Tibor
župnik

Rođen je u Čoki 27. septembar 1963. Za svećenika je zaređen 9. juli 1988. u Čoki. Kapelan je u Vršcu (1988), potom ujedno i u Beloj Crkvi (1989); kapelan je u Zrenjaninu (1991), potom u Skorenovcu, Kovinu i Starčevu (1993). Župni je upravitelj u Padeju (1994-2001); branitelj ženidbenog veza (1990-1999), crkveni sudac (1999-2006); član Liturgijskog vijeća i Vijeća za obitelj (2000-2010); tužitelj na crkvenom sudu (2007); župnik u Padeju (2001-2004) i župnik u Beloj Crkvi (2004-2014);  župnik u Ruskom Selu (2014-2019) i Tobi (2014-2018). župni upravitelj u Sajanu (2015). Župni upravitelj u Sajanu (2019-2020) i Mokrinu (2019). Pomoćni dušobrižnik u Padeju, Ostojićevu i Jazovu (2019-2020). Preminuo 18. 10. 2020.


Mons. Fiser János
 generalni vikar

Rođen je u Pančevu 30. oktobar 1958. Za svećenika je zaređen u Ivanovu 3. septembar 1983. Kapelan je u Vršcu (1983-1984), župnik u Tordi i Banatskom Dvoru (1984-1989), župnik u Skorenovcu i Kovinu (1989-2010). Ravnatelj je biskupijskog centra za duhovne vježbe u Šušari (1994-2010), a u međuvremenu je župnik u Starčevu (1991–1994), privremeni upravitelj u Pančevu (1992–1994), ujedno je upravitelj župe u Ivanovu i Stračevu (1995-1999), crkveni je sudac (1990-1999), potom branitelj ženidbenog veza (1999-2011), biskupski savjetnik (1995), dekan Južnog dekanata (1996-2011), član Svećeničkog vijeća (2000-2010), član Liturgijskog vijeća (2000), arhiprezbiter (2004-2009), kapelan je Njegove Svetosti (2006), član Ekonomskog vijeća (2006), župnik u Pančevu, Debeljači i Opovu (2010-2015), sudski vikar (2011), odgovoran je za permanentni odgoj svećenika u biskupiji (2011-2019). Župnik u Padeju, Ostojićevu i Jazovu (2015-2019). Generalni vikar (2015-2019). Preminuo 28. 10. 2019.


Pósa Gyula
penzionisani župnik

posaRođen je u Kanjiži 2. oktobar 1941. Za svećenika je zaređen u Zagrebu 29. juni 1967. (OFM). Kapelan je u Borovu (1968), u franjevačkom je samostanu u Subotici (1969), kapelan je u Osijeku (1972), u franjevačkom je samostanu u Subotici (1973-1974), kapelan u Zrenjaninu (1981), župnik u Sajanu (1981), privremeni župnik u Tordi i Banatskom Dvoru (1982-1983) te ujedno župnik u Novom Miloševu (1984-1989). U međuvremenu zamjenjuje u Padeju (1988), župnik je u Sajanu i Ostojićevu (1993-2009), počasni dekan (2007), župnik u Padeju (2009-2010) i župnik u Ivanovu i Starčevu (2010-2016), a u mirovini je u Kikindi (2016). Preminuo 18. 01. 2019.


Mons. Bú András
penzionisani župnik

buRođen u Zrenjaninu 07. 08. 1952., zaređen u Zrenjaninu 10. 07. 1977., župski vikar u Zrenjaninu (1977), (na odsluženju vojnog roka 1978- 1979), župski vikar u Novom Kneževcu (1980), Zrenjaninu (1980), župnik u Banatskom Aranđelovu (1980) privremeno upravlja u Majdanu, Rabeu i Vrbici, župnik u Tordi (1989-2010) ujednu u Banatskom Dvoru, Žitištu i Bikacu. Kancelar Biskupske Kancelarije (1989-2010), član Dijecezanskog Zbornog suda, zamenik predsednika (1990), sudski vikar i konzultor (1996-2010). Kapelan Njegove Svetosti (1998). Župnik u Novom Kneževcu, Banatskom Arandelovu i Vrbici (2010). Biskupijski arhivista (2010-). Umirovljen od 2012. Preminuo 31. 12. 2014.


P. Suhajda Lajos SVD

suhajdaRođen je u Bogojevu 31. siječnja 1933. Vječne redovničke zavjete kao član Družbe Božje riječi položio je 1958. Za svećenika je zaređen u Kaloči 21. lipnja 1959. Djelovao je kao biskupijski svećenik na području Kaločko-bačke nadbiskupije (1959.-1970.). Vratio se u Jugoslaviju: župni je vikar u Apatinu (1970.), rektor u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Paulinum” u Subotici (1971.). U Novom Sadu je otvorio prvu kuću svoga Reda u Jugoslaviji (župa sv. Roka 1971.-1975.), potom djeluje u redovničkoj kući u Novom Sadu do umirovljenja (1975.-2011.). Od tada pastoralno ispomaže u Zrenjaninu. Preminuo 15. 10. 2013.


Mons. Kovács Mihály
Prelat Njegove Svetosti, penzionisani župnik

kovacsRođen u Plandištu 05.01.1926., zaređen u Đakovu 16.07.1950., župski vikar u Vršcu (1951), zatim u Zrenjaninu (1953) Kikindi (1954). Upravnik župe u Jermenovcu (1955), na istom mestu župnik (1966), župnik u Novom Bečeju (1970). Katedralni dekan (1972). Član Dijecezanskog Zbornog Suda: advokat siromašnih (1957), sudija (1962), Promicatelj pravde (1988, 1990, 1995). Konzultor (1961, 1988, 1990). Glavni dekan (1989). Prelat Njegove Svetosti od 14.01.1989. Ujedno župnik u Araču (1996). Umirovljen od 2002. Preminuo 11. 12. 2011.


Ciril Zajec SDB
župnik

cirilRođen u Velikom Gaberu (Slovenija) 05. 09. 1927., zaređen u Ljubljani 29. 06. 1953. Zupnik u Beogradu (Sv. Josip radnik) i pomoćnik u župi Borča. Preminuo 22. 07. 2011.

 

 


Matanović Josip
Počasni dekan, penzionisani župnik

matanovicRođen u Boki 09. 11. 1928., zaređen u Sikirevcima 05. 08. 1956. župski vikar u Beloj Crkvi (1956-1959), zatim u Kikindi (1959-1962), ponovno u Beloj Crkvi (1962-1975), zamenik župnika u istom mestu (1975-1987), župnik u Beloj Crkvi (1987-2004), privremeno dobija oslobođenje od obaveza i dekansku titulu (1989), nastavlja sa radom kao župnik (1994) i stara se o vernicima, Češkog Sela, Dobričeva, Jasenova i Kruščice. Promicatelj misijskih pokreta na biskupijskom nivou (1990-2005). Umirovljen (2004). Preminuo 11. 11. 2007.


Mons. Erős Lajos
Začasni kanonik, župnik

eroslajosRođen u Skorenovcu 15. 05. 1931., zaređen u Đakovu 29. 06. 1955. župski vikar u Zrenjaninu (1956), upravnik župe u Starčevu (1959), upravnik župe u Ruskom Selu (1965), u istom mestu župnik (1966), privremeno upravlja Banatskom Topolom (1968-1989), župnik u Jermenovcu i Plandištu (1996), oskrbivši Alibunar, Hajdučicu, Markovićevo i Veliku Gredu. Član Dijecezanskog Zbornog suda: advokat siromašnih (1962), branitelj ženidbenih veza (1964), sudac Dijecezanskog Zbornog Suda (1990). Član ekonomskog vijeća i promicatelj povjesnih istraživanja (1990, 2000). Kapelan Njegove Svetosti (1995). Začasni kanonik (2006). Preminuo 20. 10. 2006.


Both István
főesperes, esperes-plébános

Sbothzékelykevén született 1943. január 1-én. Nagybecskereken szentelték pappá 1970. december 8-án. Lelkipásztorként működött Versecen, Sándoregyházán, Tárcsón, Hertelendyfalván, Padén, Szanádon, Csókán. 1993-tól az északi kerület esperese, majd 2002-től főesperes. 2001-től püspöki tanácsnok. Meghalt 2004. október 28-án.


Haupt József
župnik

hauptNagybecskereken született 1914. október 15-én. Diákóváron szentelték pappá 1939. augusztus 6-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Nagykikindán, Versecen, Bókán, Csókán. 1988-tól tiszteletbeli püspöki tanácsos. Meghalt 2001. június 10-én.

 

 


Msgr. Erős Ferenc
püspöki helynök-plébános

Serosferencándoregyházán született 1943. január 15-én. Ugyan itt szentelték pappá 1971. augusztus 1-én. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Nagykikindán, Tordán és Törökkanizsán. 1988-tól püspöki helynök, 1989-től pápai káplán. Meghalt 2001. február 24-én.

 


Kuchárik Ján
plébános

kuharikErzsébetlakon született 1964 április 16-án. Nagybecskereken szentelték pappá 1989. szeptember 16-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Ópáván, Perlaszon és Óborcsán. Meghalt 2000. november 23-án.

 

 


Csordás József
esperes-plébános

csordasMuzslyán született 1929. május 21-én. Nagybecskereken szentelték pappá 1952. június 29-én. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Székelykevén, Kevevárán, Tóbán, Tamásfalván. 1972-től zsinati bíró, 1981-től esperes. Meghalt 1999. június 17-én.

 

 


Mészáros Lajos
lelkész

Mollyfalván-Molinban született 1948. április 30-án. Magyarcsernyén meszarosszentelték pappá 1980. július 6-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Versecen és Törökkanizsán. Betegállományban 1983-tól. Meghalt 1998. december 29-én.

 

 


Fehér Károly
plébános

feherBerlin-Charlottenburgban született 1913. május 8-án. Diákóváron szentelték pappá 1940. június 2-án. Lelkipásztorként működött Nagykikindán, Kisoroszon, Nagybecskereken, Hódegyházán és Törökbecsén. 1988-tól tiszteletbeli püspöki tanácsnok. Meghalt 1996. július 21-én.

 


Msgr. Borbély Ferenc
esperes-plébános

borbelyMuzslyán született 1942. április 16-án, ugyanott szentelték pappá 1968. szeptember 8-án. Lelkipásztorként működött Versecen és Ürményházán. 1983-tól kerületi esperes és püspöki tanácsnok, 1984-től bírósági helynök, 1989-től a pápai kápolna lelkésze. Meghalt 1996. január 31-én.

 


Msgr. DDr. Géczy Tibor
apostoli protonotárius

geczyNagybecskereken született 1915. április 29-én. Szajánban szentelték pappá 1939. május 7-én. 1939-től szentszéki jegyző, 1943-tól 1964-ig kötelékvédő, 1947-től irodaigazgató és püspöki tanácsadó, 1949-től vizsgáztató és cenzor. 1959-től helyettes általános helynök, pápai prelátus, 1972-től általános helynök és apostoli protonotárius. 1983. november 28-án, az iroda vezetés kivételével, lemond minden hivatalról. 1988-ban nyugalomba vonul. Meghalt 1993. augusztus 12-én.


Pajor Sándor
plébános

pajorFejértelepen született 1926. július 28-án. Nagybecskereken szentelték pappá 1952. június 29-én. Lelkipásztorként működött Fehértemplomon, Szajánban, Oroszlámoson, Versecen, Sándoregyházán, Tiszaszentmiklóson. 1972-től zsinati bíró, 1988-tól püspöki tanácsadó. Meghalt 1993. január 02-én.

 


Msgr. Maier Andreas
plébános

mayerFehértemplomon született 1917. december 6-án. Diákóváron szentelték pappá 1941. július 6-án. Lelkipásztorként működött Nagybecskereken, Nagykikindán, Ópáván és Versecen. 1959-től tiszteletbeli szentszéki tanácsos, 1977-től a pápai kápolna lelkésze. Az egyházmegye múltjának kitartó kutatója és ismerője. Írásai nagyrészt külföldi folyóiratokban jelentek meg. Archeológiai gyűjteményén a pancsovai múzeumra hagyta örökségül. Meghalt 1992. április 4-én.


Msgr. Szentgáli Boday József
esperes-plébános

Újbányán (Csehszlovákia) született 1908. szeptember 20-án. Nbodayagybecskereken szentelték pappá 1933. június 29-én. Lelkipásztorként működött Versecen, Tordán, Töröktopolyán és Károlyfalván. 1956-tól szentszéki tanácsos, 1963-tól kerületi esperes, 1972-től püspöki tanácsnok, 1977-től a pápai kápolna lelkésze. Meghalt 1989. május 4-én.

 

 


Haász Imre
plébános

haaszNagybecskereken született 1913. február 16-án, ugyanott szentelték pappá 1936. március 25-én. Lelkipásztorként működött Törökkanizsán, Nagykikindán, Versecen, Fehértemplomon, Szécsányban, Homokréven, Alikútján, Tóbán, Kisoroszin és Bókán. Meghalt 1988. december 7-én.

 


Msgr. Lenner Miklós
főesperes, esperes-plébános

lennerSzenthuberten született 1911. június 9-én. Nagybecskereken szentelték pappá 1934. július 25-én. Lelkipásztorként működött Nagykikindán, Fehértemplomon, Bókán, Szenthuberten, Töröktopolyán és Károlyfalván. 1949-től zsinati bíró és püspöki tanácsnok, 1951-től 1984-ig Torontáli főesperes, 1958-tól pápai prelátus. 1962-től apostoli protonotárius. Meghalt 1987. február 4-én.