CRKVENE INSTITUCIJE

CARITAS ZRENJANINSKE BISKUPIJE
Ravnatelj: Vlč. Palatinus Alen

Adresa:
23000 Zrenjanin, Svetog Rafaila Banatskog 15.
Tel./fax: (023) 510-447


KOLEGIJ ZA DJEVOJKE ŠKOLSKIH SESTARA BDM
Ravnatelj: Karl Jenő

Adresa:

Web: www.iskolanoverek.hu


KOLEGIJ ZA DJEČAKE „EMAUS“
Ravnatelj: Gabona Ferenc

Adresa:
23206 Zrenjanin, Mađarske komune 56. Pf. 8.
Tel.: (023) 527-754, Fax: (023) 527-897
Web: www.emmauszkollegium.net


DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH LICA „MISERICORDIA“ KIKINDA
Ravnatelj: Vlč. Bővíz László

Adresa:
23300 KIKINDA, Kralja Petra I. 116.
Tel.: (0230) 503-549, (0230) 503-552, (069) 503-5490
Email: misericordia.kikinda@gmail.com

Web: www.misericordia.rs