TÖRÖKTOPOLYA

toroktopolya

Szűz Mária Mennybevétele – Nagyboldogasszony
Római Katolikus Plébánia
Egyházmegyénk egyetlen Mária kegyhelye
23315 BANATSKA TOPOLA, Vuka Karadžića 21.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek:  1855-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar,
búcsú alkalmával egy-egy horvát és bolgár nyelvű szentmise is van.

Plébános: Ft. Mellár József, esperes
Miséző pap: P. Sóti János SJ

Történeti adatok:

Német és magyar katolikusokat 1790-ben telepített a faluba az uraság. Az iskola tanterme szolgált imaházul. Lelkészséggé emelését az 1854. december 14. és 20., valamint az 1855-ben még hat ízben megismétlődő Mária – jelenéseknek köszönheti. A csanádi megyéspüspök 1859-ben Ft. Schlauch Lőrinc egyházmegyei ügyvéd kivizsgálása és jelentése alapján engedélyezte a zarándoklatokat. Már 1855-ben kinevezték az első helybenlakó lelkészt. A templom 1899-ben épült, a torony csak 1915-ben, utóbbi megáldása pünkösd hétfőjére esett.