OROSZLÁMOS

oroszlamos

Szent Család
Római Katolikus Plébánia
23332 BANATSKO ARANĐELOVO, Partizanska 54.
Tel./fax.:(0230) 389-021

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1840-1924-ig Óbében (RO), 1924-1940-ig Törökkanizsán, 1941-től önálló anyakönyvek.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Ft. Erős Mihály

Történeti adatok:

Perlasz gróf intézkedésére a falut a Kincstár telepítette 1753-ban. A Batthyányi család 1840-ben egyszerű kápolnát építtetett Szent Péter és Pál apostolfejedelmek tiszteletére, majd ennek helyére a Szent Család tiszteletére templomot emelt 1869-1870-ben.


Leányegyházak (filiák)

egyhazasker

Egyházaskér
Keresztelő Szent János fővétele
23329 VRBICA, Maršala Tita 69.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1988-tól megvannak, a korábbi adatok az . oroszlámosi, csókai és a homokrévi könyvekben vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

1847-ben már a településen imaház állt. A templom alapkövét 1938-ban tették le, megáldására 1939-ben került sor. 1989-ben plébániai rangra emelték.


majdan

Majdány
Magyarok Nagyasszonya
23333 MAJDAN, Maršala Tita 26.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Az adatok az óbébi (RO), törökkanizsai és az oroszlámosi köny-vekben vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A jelenlegi imaházat polgári házból alakították 1912-ben. Az egyházközség 1968-ban újjáépítette. A település területén volt egykor Oroszlámos monostora, a Csanád nemzetség temetkezőhelye, hiteles okmányok szerint már 1256-ban találunk róla említést. A történeti feljegyzések szerint Csanád vezér Szent István utasítására Marosvárról ide telepítette a keleti szertartású szerzeteseket, akiknek a számára monostor-együttest építtetett. Ezt igazolja VI. Pál pápa apostoli levele, amelyet az Egyház magyarföldön történt alapításának, és egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezredik jubileuma alkalmából írt. Lelkipásztori ellátása Törökkanizsáról, majd 1941-től Oroszlámosról történik.


rabe

Rábé
Szent Adalbert püspök és vértanú
23333 RABE

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Az adatok az óbébi (RO), kübekházi (HU), törökkanizsai és oroszlámosi könyvekben vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

1945-ig a település nem rendelkezett külön imaházzal, a helyi iskolát használták liturgikus célokra. A II. világháború után az új kormány megtiltotta az iskola egyházi célokra való használatát. A közösség új templomot kapott, amelyet 2004. március 27-én a nagybecskereki megyéspüspök szentelt fel.