KISOROSZ

Szent Péter és Szent Pál apostolok
Római Katolikus Plébánia
23314 RUSKO SELO, Bratstvo jedinstvo 163. Tel: (0230) 458-275

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1804-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébániai kormányzó: Ft. Csipak Csaba
Segédlelkész: Ft. Tápai Leon

Történeti adatok:

A katolikus magyarok 1797-ben, a németek 1799-ben telepedtek le. Az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben Oroszi néven plébániaként szerepel. A plébánia felújítására 1803-ban került sor, az alapítólevél 1808. november 2-án kelt. Az első imaház 1802-ban épült, többszöri javítás után 1922. július 24-én beomlott. A plébánialakban miséztek 1933 őszéig. Az új templomot 1933. november 11-én szentelte fel a bánáti apostoli kormányzó.


A plébániához tartozó, egykoron jelentős, napjainkra azonban már szervezett egyházközség nélküli települések:

Nagytószeg
Szűz Mária Mennybevétele – Nagyboldogasszony
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
NOVI KOZARCI

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1789-től megvannak.

Történeti adatok:

A német katolikusok 1769-ben érkeztek. A plébániát 1798-ben alapították, a Kincstár látta el javadalommal. Gróf Ferraris József 1795-ben váltotta meg a kegyúri jogot együtt az ikerfalúéval Kistószeggel (Masztort). Már 1771-ben imaháza volt. A templomot városnyekői Zichy-Ferraris Ferenc gróf költségén építették és 1839. december 23. áldották meg. 1940. október 27. Krisztus Király ünnepen került sor a Kistószeg-Masztorti templom megáldására. 1945 után mindkét templomot lerombolták és a híveket gyűjtőtáborba, hurcolták. A napjainkban egybevont két faluban katolikus hívek nincsenek.

Megjegyzés:

A közösség utolsó plébánosa Steigerwald Ádám volt (Nagytószeg, 1876. december 18.-Nagytószeg, 1944. november 02.). A partizánok félholtra verték, majd sortűzzel végeztek vele.

A helység érdemes szülötte:

DDr. Schütz Antal (1880. október 26. – 1953. április 20.) előbb piarista középiskolai tanár, Szegeden és Budapesten, majd egyetemi tanár a Pázmány Péter Tudomány egyetemen, Budapesten. Dogmatikát, biblikumot, latint és magyar irodalmat tanított. Megírta négy főgimnáziumi osztály hittankönyvét, amely negyven évre meghatározta a magyarországi gimnáziumi hittantatás irányát. Budapesten hunyt el, sírja a Kerepesi temetőben található. Budapesten tanára volt Boldog Bogdánffy Szilárdnak.


Szenthubert
Lüttichi Szent Hubert püspök
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
BANATSKO VELIKO SELO

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: a nagykikindai levéltárban 1771-től 1906-ig megvannak. A többi anyakönyv megsemmisült.

Történeti adatok:

A plébániát 1770-ben alapította a Kincstár. A hívek Elsas és Lotharingiából jöttek német (Szenthubert), francia (Charleville) és belga (Soeltour) anyanyelvűek voltak. A kegyúr 1837-ben gróf Zichy Ferraris Ferenc, majd 1896-ban Róbert pármai herceg. Az első templom a Kincstár költségén 1771-ben épült Szent Hubert tiszteletére. A következő templomot 1788-1791-es években építették. A templomot 1952-ben lerombolták.

Megjegyzés:

A település utolsó plébánosát, Ádám Antalt (szül. Chicago, 1908. május 1.) 1944. november 4-én helyben agyonlőtték.