TÖRZSUDVARNOK

torzsudvarnok

Palermói Szent Rozália
Római Katolikus Plébánia
23123 BANATSKI DVOR I., Matije Gubca 46.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek:
Tordán vannak.
Igehirdetés nyelve:
magyar

Plébános: Ft. Masa Tamás

Történeti adatok:

A pápai tizedlajstromban 1332-1337 között mint ősrégi parókiás helységet említik. Először 1452-1508 között, majd a 16. század végén másodszor is elpusztult, és csak 1825 táján települt be újra. Először bolgárokkal, akik átköltöznek Rogendorfra, a mai Szőlősudvarnokra, majd magyarok települtek a helyükre. Az imaházat a kegyúr építtette.


Leányegyházak (fíliák)

szolosudvarnok

Szőlősudvarnok
Szűz Mária születése – Kisboldogasszony
23123 BANATSKI DVOR II, Zmaj Jovina 29/b

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Tordán vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A települést gróf Rogendorf alapította 1840-ben, róla kapta a helység a nevét. A templomot 1891-ben építették. A kegyúr magyar, német és bolgár híveket telepített a faluba.


A plébániához tartozó, egykoron jelentős, napjainkra azonban már szervezett egyházközség nélküli települések:

Begaszentgyörgy
Szent Miklós Püspök
ŽITIŠTE

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1862-től megvannak.

Történeti adatok:

A lelkészséget 1836-ban alapították. Az Ittebői és Eleméri Kiss család látta el javadalommal 1890-ig, későbbiekben a község. Katalinfalva leányegyháza volt kezdetben. Az alapító levél 1861. december 18-ai keltezésű. A lelkészséget 1862-ben plébánia rangra emelték. Az egykori plébániatemplom a kegyúr költségén épült 1836-ban. A II. világháború alatti években összedőlt, végül 1963-ban lebontották. Az egyházi temetőben álló kápolnát Dr. Putz Jakab építtette 1908-ban.


Csősztelek
Nepomuki Szent János
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
ČESTEREG

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1903-tól, Esk.: 1921-től, Tem.: 1939-től, a korábbiak megsemmisültek.

Történeti adatok:

A Vatikáni levéltári adatok szerint virágzó plébánia volt 1332-1337 között. 1794-ben káplánsággá, majd 1807-ben plébániává alakult, melyet Magyarcsernyéről láttak el egészen 1835-ig, ekkor helybenlakó plébánosi hely lesz. Az első templomot 1829-ben építtette a kegyúr, gróf Csekonics János. Az újabb templomot szintén a kegyúr építtette 1880-1881 között, amelyet 1948 után lerombolt az akkori politikai hatalom, a német ajkú híveket pedig elüldözték.

Megjegyzés:

A falu utolsó plébánosát Schäfer Vilmost (Nagykikinda, 1884. június 8. – Csősztelek, 1944. december 14.) a szerb partizánok kivégezték.


Katalinfalva
Nepomuki Szent János vértanú,
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
RAVNI TOPOLOVAC

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1795-től megvannak.

Történeti adatok:

A helység 1794-ban települt és már a következő évben, 1795-ben, plébániává alakult. A templomot Ittebői Kiss Antal kegyúr költségén építették. A templomot az ötvenes években lerombolták.