BANATSKI DVOR

torzsudvarnok

Sveta Rozalija iz Palerma
Rimokatolički župni ured
23123 BANATSKI DVOR I., Matije Gubca 46.

Službeni podaci:
Matične knjige: su u Tordi.
Jezik bogoslužja: mađarski

Župnik: Vlč. Masa Tamás

Povijesni podaci:

U papinskom periodičnom registru između 1332.-1337. spominje se kao prastara župa. Prvo je uništena između 1452.-1508., a drugi put na kraju 16. stoljeća, te je ponovno naseljena tek oko 1825. Prvo je naseljena Bugarima, koji su se preselili u Rogendorf, današnji Banatski Dvor, zatim su na njihova mjesta naseljeni Mađari. Kapelu je sagradio vlastelin.


Filijale

szolosudvarnok

Banatski Dvor II.
Rođenje Blažene Djevice Marije
23123 BANATSKI DVOR II, Zmaj Jovina 29/b

Službeni podaci:
Matične knjige: u Tordi.
Jezik bogoslužja: mađarski

Povijesni podaci:

Naselje je osnovao grof Rogendorf 1840., po njemu je naselje i dobilo svoje ime. Crkva je izgrađena 1891. U selo su naseljeni Mađari, Nijemci i Bugari.


begaszentgyorgy

Žitište
Sveti Nikola biskup
23210 ŽITIŠTE, Đure Jakšića 13.

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1862.
Jezik bogoslužja: mađarski

Povijesni podaci:

Kapelanija je osnovana 1836. Obitelj Kiss iz Itebeja i Elemira ju je financirala do 1890., a zatim je to preuzela općina. Na početku je ovo bila filijala Ravnog Topolovca. Na osnivačkom dokumentu se nalazi datum 18. decembar 1861. Na rang župe je uzdignuta 1862. Nekadašnja župna crkva izgrađena je o trošku vlastelina 1836. Za vrijeme II. svjetskog rata je oštećena, a zatim je srušena 1963. Kapelu na župnom groblju podigao je Dr. Putz Jakab 1908.


Naselja koja su nekad imala važnu ulogu, ali do današnjeg dana su ostala bez ustrojenog župnog života:

Čestereg
Sveti Ivan Nepomuk
(nekadašnja župna crkva je srušena)
ČESTEREG

Službeni podaci:
Matične knjige: krštenih: od 1903., vjenčanih od 1921., umrlih od 1939., prethodni podaci su uništeni.

Povijesni podaci:

Prema podacima Vatikanskog arhiva župa je između 1332. i 1337. bila uspješna. Godine 1794. postaje kapelanijom, a 1807. formirana je župa, za koju je do 1835. pastoralna skrb vršena iz Nove Crnje, kada je dobila svog župnika. Prvu crkvu podigao je vlastelin grof Csekonics János 1829. Noviju crkvu je također dao izgraditi vlastelin između 1880. i 1881., a ona je srušena od strane tadašnjih vlasti nakon 1948., a vjernici Nijemci su protjerani.

Bilješka:

Posljednjeg župnika u selu, Vilmosa Schäfera (Kikinda, 8. juni 1884. – Čestereg, 14. decembar 1944.), pogubili su srpski partizani.


Ravni Topolovac
Sveti Ivan Nepomuk mučenik
(nekadašnja župna crkva je srušena)
RAVNI TOPOLOVAC

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1795.

Povijesni podaci:

Mjesto je naseljeno 1794., a već sljedeće godine je osnovana župa. Crkva je izgrađena o trošku vlastelina Kissa Antala iz Itebeja. Crkva je srušena pedesetih godina.