DEBELJAČA

torontalvasarhely

Uznesenje Blažene Djevice Marije
Rimokatolički župni ured
26214 DEBELJAČA, Lenjinova 16.

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1983., prethodni podaci su u matičnim knjigama Glogonja i Opovu.
Jezik bogoslužja: mađarski

Župnik: Mons. Gyuris László

Povijesni podaci:

O prvoj kapeli jedva postoje kakvi podaci. Na placu sadašnje crkve od privatne kuće napravljena je kapela i kuća za zvonara. Izgradnju nove crkve vjernici su počeli 1960., a ona je završena 1983.