HETIN

Presveto Trojstvo
Rimokatolički župni ured
23235 HETIN, Borisa Kidrića 75.

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1899.
Jezik bogoslužja: mađarski

Župnik: Vlč. Masa Tamás

Povijesni podaci:

Kapelanija je osnovana 1899. Crkva je izgrađena 1868. donacijom nadbiskupa Sándora Bonnaza i darovima vjernika.


Filijale

Srbski Itebej
Blažena Djevica Marija osloboditeljica zatočenika
23233 SRPSKI ITABEJ, Žarka Zrenjanina 3.

Službeni podaci:
Matične knjige: vođene ondje, odakle se skrbilo za filijalu.
Jezik bogoslužja: mađarski

Povijesni podaci:

Do 1801. mjesto je u svojstvu filijale pripadalo Jaši Tomiću, a potom se pastoralna skrb vršila iz Međe, pa iz Zrenjanina. Od 1989. filijala je Hetina. Crkva je izgrađena 1897. sredstvima vlastelina Imrea Jenovaya.

Napomena:

Juhász Kálmán smatra da je ime naselja sastavljeno od Ite, osobnog imena, i naziva mjesta Bő. Na povelji iz 1221. spominje se kao Vituhun. Pripada okrugu Keve, ima benediktinski samostan i prepozituru. Samostan se nalazi kod sjevernog dijela itebejske krivine rijeke Stari Begej. Nekada se ovdje nalazila šuma. Kad su je posjekli, Vince Lukinich je vršio iskopavanja i otkrio lukove starog samostana. Kad su se redovnici razišli, kompleks je potpao pod vlasništvo Čanadske biskupije, a biskupijski svećenici su formirali kaptol. Obnovljen je prepozitski naslov obnovili 1878. (prema djelu Hajdani monostorok a csanádi egyházmegyében – Nekadašnji samostani u biskupiji csanad, Budapest 1926., str. 106-112).