MASA TAMÁS

masaRođen je u Senti 20. septembar 1978. Za svećenika je zaređen u Zrenjaninu 8. decembar 2003. Kapelan je u Zrenjaninu (2003), kapelan je u Pančevu a stanuje u Ivanovu (2004-2009), župni je upravitelj u Pančevu, Opovu i Borči (2009-2010) te župni upravitelj u Padeju, Ostojićevu i Sajanu (2010-2015). Bilježnik je Biskupijsko zborno sudište (2011-). Kapelan je u Zrenjaninu (2015-2019). Župni upravitelj je u Debeljači, Jermenivcima i u Plandištu (2017-2018). Župni upravitelj je u Debeljači i Neuzini (2018-2019). Župnik u Debeljači i Opovu (2019-).

Obrazovanje:
Ekonomska škola, Senta (1993-1996), Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1997), Viša teološka škola, Pečuh (1997-1999), Viša teološka škola, Segedin (1999-2003), diplomirao je 2003.

E-mail: masatamas@gmail.com

Župe: Debeljača, Opovo i filijale