MELLÁR JÓZSEF

mellarRođen je u Kikindi 9. april 1966. Za svećenika je zaređen u Kikindi 29. juni 1991. Kapelan je u Kikindi (1991), kapelan u Skorenovcu, Kovinu i Starčevu (1991), u Zrenjaninu i Mihajlovu (1993). Župnik je u Ivanovu i Starčevu (1999), ravnatelj Biskupijskog Caritasa (1995-2009), bilježnik je u Svećenikom vijeću (2000-2009), član je Vijeća za pastoral i za obitelji (2000-2010), član Katehetskog vijeća (2001-2010), župnik je u Padeju (2004-2005), dekan Sjevernog dekanata (2004-2009), župni upravitelj u Čoki i Sanadu (2004), potom je ondje župnik (2005-2011). Pročelnik je Pastoralnog vijeća (2005-2010), član Ekonomskog vijeća (2009-2021), biskupski savetnik (2009-2021), generalni vikar (2009-2015), župnik u Ostojićevu (2009-2010), župni upravitelj i u Novom Kneževcu (2010-2011), župnik je u Novom Bečeju i u Banatskoj Topoli (2011-); povjerenik za ministrante (2012-2015). Župnik u Novom Miloševu i Bočaru (2018-).

Obrazovanje:
Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1983-1985), Viša teološka škola, Đakovo (1985-1991).