MELLÁR JÓZSEF

mellarSzületett Nagykikindán 1966. április. 9.; felszentelve Nagykikindán 1991. június 29.; lelkész Kikindán (1991); lelkész Székelykevén, Kevevárán és Tárcsón (1991); lelkész Nagybecskereken és Szentmihályon (1993); plébános Sándoregyházán és Tárcsón (1999); a Püspökségi Caritas igazgatója (1995-2009); a Papi Tanács Ügyvezető Bizottságának a jegyzője (2000-2009); a lelkipásztorkodási és a családgondozó bizottság tagja (2000-2010); a Katekétikai Bizottság tagja (2001-2010); plébános Padén (2004-2005); Északi kerület esperese (2004-2009); plébániai kormányzó Csókán és Szanádon (2004), majd plébános ugyanitt (2005-2011); a lelkipásztorkodási bizottság elnöke (2005-2010); püspöki tanácsos és a gazdasági tanács tagja (2009-2021); általános helynök (2009-2015); plébános Tiszaszentmiklóson is (2009-2010); plébániai kormányzó Törökkanizsán is (2010-2011); plébános Törökbecsén és Töröktopolyán (2011); egyházmegyei ministránsreferens (2012-2015). Beodrai plébánia és a hozzá tartozó fíliák plébánosa (2018-).

Tanulmányi végzettsége:
Püspökségi Klasszikus Gimnázium „Paulinum” Szabadka (1983-1985), Hittudományi főiskola, Đakovo (1985-1991).