HAJDU SÁNDOR

hajduSzületett: Törökbecsén 1958. május 28.; felszentelve Törökbecsén 1983. augusztus 27.; lelkész Nagykikindán (1983), majd Nagybecskereken (1984); plébános Sándoregyházán és Tárcsón (1988-1994), egyben plébános Torontálvásárhelyen (1989-1994); plébános Magyarcsernyén és Kisoroszon (1994-2009); Tóba és Tamásfalva plébánosaként önálló lelkész a helyettese (1999-2009); keleti kerület esperese (1999-2009); az egyházmegyei bíróság jegyzője (1990-2011); a Lelkipásztorkodási, a Gazdasági és az Ökuméne bizottság tagja (2000- 2010); a Katekétikai bizottság elnöke majd tagja (2001); lelkipásztorkodási bizottság elnöke (2006-2010); plébános Bókán, Módoson és Nezsényben (2009-2011); központi kerület esperese (2009-2011); irodaigazgató (2010-2014); bírósági helynök (2011-2018); plébános Csókán és Szanádon (2011-2022); püspöki tanácsos (2011-2021). Bíró a szerbiai egyházmegyeközi elsőfokú bíróságon (2018-). Plébániai kormányzó Padén, Tiszaszentmiklóson és Hódegyházán (2019-2021). Plébános Padén, Tiszaszentmiklóson, Hódegyházán (2022-). Északi kerület esperese (2022-).

Tanulmányi végzettsége:
Püspöki Klasszikus Gimnázium „Paulinum” Szabadka (1973-1977), Hittudományi főiskola, Đakovo (1977-1983) absolvens 1983.