TIETZE JENŐ (Mons)

(Egyházmegyénk nyugállományban lévő papjai)

tietzeSzületett: Nagybecskereken 1938. december 5.; felszentelve: Nagybecskereken 1963. december 8.; ideiglenes lelkész Nagybecskereken (1964), lelkész Versecen (1965), majd ismét Nagybecskereken (1967); plébános Nagybecskereken (1974-2009); ügyész (1978–1988); püspöki tanácsos (1983-2009); általános püspöki helynök (1988-2007 és 2008-2009); a Szerbiai Máltai Szeretetszolgálat lelkésze (1993-2009); ideiglenes püspökségi gazdasági igazgató (1988-2009); Őszentsége tiszteletbeli prelátusa (1989); a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja és commendatora (2004); a temesvári Szent György székesegyház káptalanának tiszteletbeli kanonoka (2006); Apostoli protonotárius (2006); nyugállományban (2009); kisegítő lelkész Szentmihályon (2009-2011).

Tanulmányi végzettsége:
Állami Magyar Főgimnázium Nagybecskerek (1949-1957), Hittudományi Kar Zágráb (1957-1965) diploma 1965.

E-mail: tietzejeno@gmail.com