ERŐS MIHÁLY

eros

Rođen je u Skorenovcu 19. septembar 1955. Za svećenika je zaređen u Kovinu 16. juli 1983. Kapelan je u Zrenjaninu (1983), župnik u Novoj Crnji (1984), župnik u Pančevu i Debeljači (1994-2009), ujedno je župnik u Opovu i u Borči (1999-2009); član je Svećeničkog vijeća (2000-2010). Pročelnik je Obiteljskog i Ekumenskog vijeća, te član Katehetskog vijeća (2000-2010), biskupski savjetnik (2004-2009), župnik u Ivanovu i Starčevu (2004-2009), crkveni sudac (2007-), župnik u Vršcu (2009-2018), dekan je Južnog dekanata (2011-2022). Upravitelj župe u Alibunari (2017-). Župnik u Jermenivcima i u Plandištu (2018-). Župnik u Novom Kneževcu i u Banatskom Aranđelovcu (2022-).

Obrazovanje:
Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1970-1974), Viša teološka škola, Đakovo (1975-1980), potom Teološki fakultet, Sarajevo (1981-1983), diplomirao je 1983.