FEHÉR ROLAND

feher

Rođen je u Senti 11. juli 1982. Za svećenika je zaređen 6. januar 2007. Kapelan je u Vršcu i Jermenovcima (2007-2009), kapelan u Novoj Crnji, Ruskom Selu, Tobi i Hetinu (2009-2010). Bilježnik je Svećeničkog vijeća (2009), župni upravitelj u Tobi i Hetinu (2010-2011), župni upravitelj u Boki, Jaši Tomiću (2011-) i Neuzini (2011-2018). Bilježnik je Biskupijsko zborno sudište (2014-). Kancelar biskupije (2023-).

Obrazovanje:
Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1997-2001), Viša teološka škola Pečuh, potom Segedin (2001-2006), diplomirao je 2006.