PETHŐ LÁSZLÓ

petoRođen je u Kikindi 6. septembar 1964. Za svećenika je zaređen u Šušari 27. juni 1995. Kapelan je u Skorenovcu i Kovinu (1995), potom u Ivanovu i Starčevu (1995). Djeluje kao samostalni kapelan u Ivanovu i Starčevu (1999), samostalni je kapelan u Tobi i Hetinu (1999), ondje je župnik (2005-2009), povjerenik je za misije (2006-2010) i župnik u Jermenovcima i Plandišti (2009-2017). Na bolovanju (2017-2018). Služitelj svete mise u Skorenovcu i Kovinu (2018-2019). Služitelj svete mise u Padeju, Ostojićevu i Jazovu (2019). Na bolovanju (2019-).

Obrazovanje:
Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1981-1983), Teološki fakultet, Zagreb (1988-1991), Viša teološka škola, Segedin (1992-1993), apsolvirao je 1993.