P. SÓTI JÁNOS SJ

(Svećenici koji žive ili djeluju na području Biskupije, a na privremenoj su ispomoći)

Rođen u Adorjanu, ovde je zaređen za sveštenika 8. jula 1984. godine. Vječnu redovničku zakletvu položio je 1998. godine. Završio je studije u Rimu (1981–89) i na Univerzitetu Fordham u Njujorku (1980–1981), a doktorirao je fundamentalnu teologiju (eklisiologiju) 1992. u Budimpešti.

Župnik u Novom Miloševu, Bočaru(1989-2002) i Banatskoj Topoli (1991-2011). Čuvar Marijinog svetišta u Banatskoj Topoli i vođa Marijanskog svešteničkog pokreta; župnik u Novom Bečeju i Araču (2002–2011); župnik u Novom Kneževcu i Banatskom Aranđelovu (2011–2022). Godine 2022. premešten je u župi Arlo (Mađarska), koja je bila uglavnom naseljena Romima. Služitelj svete mise u Sajanu (2022-2023). Služitelj svete mise u Banatskoj Topoli, Novom Miloševu i Bočaru (2023-).

Župe: Banatska TopolaNovo Miloševo i filijale