NOVO MILOŠEVO

Sveta Marija Magdalena
Rimokatolički župni ured
23273 NOVO MILOŠEVO, Maršala Tita 129. Tel.: (023) 781-304.

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1796.
Jezik bogoslužja: mađarski

Župnik: Mons. Mellár József, dekan
Pomoćni je dušobrižnik:
Vlč. Halmai János

Povijesni podaci:

Župa je osnovana 1796. Prva kapelica posvećena je 2. septembar 1796. Današnja crkva je izgrađena o trošku vlastelina Lajosa i Lászla Karátsonyija između 1838. i 1842. Ispod svetišta s vanjske strane se nalaze grobnice njihovih obitelji.


Filijale

bocsar

Bočar
Sveta Katarina Aleksandijska, djevica i mučenica
23274 BOČAR, Trg Oslobođenja 1.

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1824.
Jezik bogoslužja: mađarski

Župnik: Mons. Mellár Józsefdekan
Pomoćni je dušobrižnik: 
Vlč. Halmai János

Povijesni podaci:

Povijesni podaci: Crkva je izgrađena 1838. godine. Nekadašnja župa je osnovana 1842.