PADEJ

Snježna Gospa
Rimokatolički župni ured
23325 PADEJ, Žarka Zrenjanina 46. Tel.: (0230) 75-513

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1784.
Jezik bogoslužja: mađarski

Župnik: Vlč. Hajdu Sándor
Administrator župe:
Mészáros Attila

Povijesni podaci:

Padej je prvo, u svojstvu filijale pripadao Starom Bešenovu, a 1784. postaje izmještena kapelanija, te 1807. dobiva rang župe. Izgradnju sadašnje crkve 1842. financirao je György Padéi Diván, srpski pravoslavni vlastelin. Na placu crkve izgrađeni su pastoralni centar i župni dom između 1999. i 2006. Kapela na groblju u čast svetih Anđela čuvara izgrađena je 2000.