JAZOVO

hodegyhaza

Sveti Mihael, arkanđeo
Rimokatolički župni ured
23327 JAZOVO, Maršala Tita 95.

Službeni podaci:
Matične knjige: vode se od 1899.
Jezik bogoslužja: mađarski

Župnik: Vlč. Hajdu Sándor
Administrator župe:
Mészáros Attila

Povijesni podaci:

Mađari iz okoline Segedina su se naselili u mjesto počevši od 1760., a zatim iz Akácsa, Kisa i Nagybikácsa između 1833. i 1844. Kapelanija je osnovana 1853. Sadašnja crkva je izgrađena 1900. o trošku biskupije i riznice. Između 2003. i 2004. izgrađen je pastoralni centar na crkvenom placu.