TÁPAI LEON

Rođen je u Zrenjaninu 9. juli 1998. Za svećenika je zaređen u Novom Bečeju 19. novembar 2022. Kapelan u Vršcu i u Beloj Crkvi (2022-2023). Kapelan u Kikindi, Sajanu i Mokrinu (2023). Kapelan u Novoj Crnji i filijale, Ruskom Selu i Tobi (2023-).

Obrazovanje:

Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (2013-2017), Viša teološka škola, Segedin (2017-2022).

E-mail: 

Župe: Nova Crnja i filijale, Rusko Selo i Toba