MÉSZÁROS ATTILA

(Stalni đakon)

meszarosRođen je u Senti 12. januar 1982. Za đakona je zaređen u Zrenjaninu 25. maj 2017. Vjeroučitelj je u osnovnim i srednjim školama u Čoki (2008), Kikindu (2010-2012) i u Padeju (2012). Đakon Zrenjaninske Biskupije (2017-). Stalni đakon u Padeju, Ostojićevu i Jazovu (2019-2021). Administrator župe u Padeju, Ostojićevu i Jazovu (2021-).

Obrazovanje:
Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1997-2001), Viša teološka škola, Pečuh (2001-2008). Diplomirao je 2008. Filozofski Fakultet, Segedin, Povijesni smijer. Diplomirao je 2012.

E-mail: meszarosati1982@gmail.com