ELIAS OHOILEDWARIN SVD

(Svećenici koji žive ili djeluju na području Biskupije, a na privremenoj su ispomoći)

eliasRođen je u Elatu (Indonezija) 16. februar 1978. Vječne redovničke zavjete položio je 8. septembar 2006. u Budimpešti, a za svećenika je zaređen u Budimpešti 25. avgusta 2007. Kapelan je u Estergomu (2007-2009), povjerenik je za duhovna zvanja (2009-2012), prefekt redovničkih bogoslova (2014-2015), kapelan u Zrenjaninu (2016-2017), župni upravitelj u Mihajlovu (2017-). Služitelj svete mise u Hajdučici i Velikoj Gredi (2017-2018). Župni upravitelj u Neuzini (2019-).

Obrazovanje:
Biskupijska Gimnazija Sveti Juda Tadej – Langgur, Indonezija (1993-1997). Teološka Viša Škola Sveti Pavao – Ledalero, Indonezija (1999-2002). Redovnička Teološka Viša Škola Sapientia – Budimpešta, Mađarska (2003-2007), diplomirao je 2007. IRF – Catholic Theological Union, Chicago (2012 – 2014).