TAMÁSFALVA

Szentháromság
Római Katolikus Plébánia
23235 HETIN, Borisa Kidrića 75.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1899-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Ft. Masa Tamás

Történeti adatok:

A lelkészség 1899-ben alakult. A templomot Bonnaz Sándor csanádi megyéspüspök adományaiból és a hívek költségén építették 1868-ban.


Leányegyházak (filiák)

Szerbittabé
Fogolykiváltó Boldogasszony
23233 SRPSKI ITABEJ, Žarka Zrenjanina 3.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ott végezték, ahonnan az ellátása történt.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

Módos leányegyháza volt 1801 előtt, utána Párdányról gondozták, később Nagybecskerekről látták el. 1989-től Tamásfalva leányegyháza. A templomot 1897-ben Jenovay Imre kegyúr költségén építették.

Megjegyzés:

Juhász Kálmán szerint a helység neve Ite –személynév és Bő helységnév összetétele. Az 1221-es oklevélen Vituhunak van feltüntetve. Keve vármegyéhez tartozik, bencés monostora és prépostsága van. A monostor helye az Ó-Bega ittabéi kanyarulatának északi része. Valamikor erdő fedte. Amikor azt kiirtották, Lukinich Vince ásatásokat végzett és feltárta a régi monostor altemplomának boltíveit. Amikor a szerzetesek szétszéledtek, a javakat a csanádi püspökség céljaira lefoglalták, majd egyházmegyés papokból társas káptalant létesítettek. A prépostsági címet 1878-ban újították fel. (vö. HAJDANI MONOSTOROK A CSANÁDI EGYHÁZMEGYÉBEN című munkájában, Budapest 1926. 106-112 old.)