TÖRÖKBECSE II.

torokbecse2

Szent István Király
Római Katolikus Plébánia
23272 NOVI BEČEJ II., Karađorđeva 83. Tel. (023) 771-554

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1881-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Ft. Mellár József, esperes
Segédlelkész: Ft. Halmai János

Történeti adatok:

Mint lelkészség 1881-ben alakult. Az első imaházat 1881. november 27-én áldották meg Szent István király tiszteletére. A jelenlegi templomot 1903-ban építették.


Leányegyházak (fíliák)

aracs

Aracsi romtemplom
Egykor Szent Miklós püspök tiszteletére emelték.
Istorijski spomenik: Ruševine Arača

Történeti adatok:

Történelmi okiratokban már 1256-ban említést találunk róla. Valószínűleg a templomos lovagok emelhették. A templomon előbb a tatárok (1242), majd a kunok (1332) okoztak nagy károkat és fosztották ki. Az 1370-ben kelt Erzsébet magyar királynőhöz intézett okirat említést tesz a templom gótikus tornyáról, amely a mai napig megmaradt. A monostort ekkor a ferencrendi szerzetesek otthonaként jelöli ugyanez az okirat. Amikor 1551-ben a törökök elpusztították a monostort, felégették, a lakosság is elköltözött körzetéből. Torontál vármegye védnöksége alá került 1817-ben. E romok még ma is az ezeréves katolikus jelenlétről tanúskodnak ezen a vidéken.