TÖRÖKBECSE I.

torokbecse1

Szent Klára Szűz
Római Katolikus Plébánia
23272 NOVI BEČEJ I., Maršala Tita 2. Tel. (023) 771-554

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1758-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Ft. Mellár József, esperes
Segédlelkész: Ft. Halmai János

Történeti adatok:

Az 1333. évi pápai tizedszedők jegyzéke említést tesz a településről. Török hódoltsági évek után 1760-tól lelkészség, 1763-tól plébánia. A hívek adományából 1746-ban Szent Vendel tiszteletére egy imaházat építettek (ma a kórus feljárata). Erről egy kőbe vésett írás tanúskodik. Ez a kápolna 1800-ban összedőlt, akkor egy vert falú imaházban miséztek mindaddig, míg a jelenlegi templom fel nem épült. Az építkezés 1804-től 1809-ig tartott. A toronyban négy harang lakik.

A város érdemes szülötte:

Dr. Szentkláray Jenő, eredetileg Nedics Eugen néven ismert egyháztörténész (Aracson született 1843. január 22.) Magyarország déli megyéinek történetével foglalkozott és mintegy 115 címszót hagyott az utókorra. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 1882-ben, a belgrádi Szerb Tudós Társaság tiszteletbeli tagjává 1885-ben választották.