VERSEC

versec1
Szent Gellért Püspök és Vértanú
Római Katolikus Plébánia
26300 VRŠAC, Žarka Zrenjanina 31.
Tel.: (013) 831-136; (013) 834-210; (013) 832-286

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1723-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar, horvát és német

Plébániai kormányzó: Ft. Palatinus Alen
Kisegítő lelkész: Ft. Mihai Gherghel,
Márktelke (Markovac), görög katolikus paróchusa

Történeti adatok:

Az első katolikusok német családok voltak, akik a törökök kiűzése után 1717-ben telepedtek le a helységben. A plébániát 1720-ban alapították és a Kincstár volt a kegyúr. Az egyik mecset szolgált templom helyett miséző helyül. Az első templomot 1730-ban építették, a tornyot 1750-1751-ben. Az új templom 1860-1863 között neogótikus stílusban két toronnyal épült. Az új templom ünnepélyes megáldása 1863. december 27-én volt.

Kápolnák:

  • 1826-ban Szent Orbán, a szőlőskertek védőszentjének tiszteletére, kápolna épült, de az idők során megrongálódott kápolnát az egyházközség 1966-ban lebontatta.
  • A Szent Rókus kápolna 1739-1740 között épült a pestisjárvány megszűntének emlékére. Köréje temetkeztek és itt alakult ki az egykori temető. Ezt a városi hatóságok felszámolták az 1960-as évek elején. A kápolna megmaradt az egyház kezelésében mint műemlék.

A helység érdemes szülöttei:

Hoffmann Leó (Versec, 1902. június 26. – Versec, 1944. augusztus 18.): Nákófalván 1934-ben, majd Székelykevén lelkész. A kommunista partizánok lemészárolták.
Herczeg Ferenc (Franz Herzog) (Versec, 1863. szeptember 22. – Budapest, 1954. február 24.) politikus, író, az MTA tagja és másodelnöke. A két világháború között Magyarország legnépszerűbb írója, az Új Idők című irodalmi hetilap főszerkesztője.

Megjegyzés:

P. Adalbert von Nieperg OSB apát, a verseci hadifogolytáborba internáltaknak nyújtott vigaszt. 1890-ben Meranban (Ausztria) született. 1920-ban szentelték pappá, 1948. december 12-én kegyetlen módon megölték (gégéjét szuronnyal kettévágták). Holteste napokig temetetlenül feküdt meggyilkolása helyén, mire a hatóság engedélyezte temetését. Földi maradványait az 1990-es években hazavitték azzal a szándékkal, hogy megindítják boldoggá avatási perét vértanúsága elismeréséül.


Leányegyházak (filiák)

versec2

Versec
Szent Kereszt Felmagasztalása
26300 VRŠAC

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1723-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar, horvát és német

Történeti adatok:

A hegyi kápolna az egyházmegye legrégibbi kápolnája 1720-1729 között épült. Önálló egyházközség 1989-től. Körülötte szép keresztút épült. Egyházmegyénk legrégibb zarándokhelye, ahová a hívek szívesen és tömegesen zarándokolnak.


karolyfalva

Nagykárolyfalva
Borromeo Szent Károly Püspök
26320 BANATSKI KARLOVAC, Žarka Zrenjanina 50.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1918-tól megvannak a korábbiak megsemmisültek
Igehirdetés nyelve: magyar és horvát

Történeti adatok:

A XVIII. század elején német telepesek érkeztek a településre. A s katolikusok 1764-ben Alikútjára (Alibunar) távoztak. Károlyfalva Alikútja leányegyháza volt 1780-1804 között, majd Károlyfalvára helyezték át a plébániát. Először csak imaháza volt 1803-1806 között. A Kincstár költségén templomot építettek, amelyet 1809. május 16-án szenteltek fel. A templomot 1944 őszén nagy kár érte. A szovjet csapatok partizán segítséggel a főoltárképet felhasították, a szobrokat megcsonkították, a színes ablakokat betörték. Megsemmisültek az anyakönyvek is, a plébánost megölték.

Megjegyzés:

Ft. Weber Péter Károlyfalva utolsó esperesplébánosát (Nagykikinda 1884. április 20. – 1944. november 08.) a partizánok 1944-ben őszén 37 hívőjével együtt elhurcolták és Fehértemplomon kivégezték.

A károlyfalvi tábor rabjai voltak:

Ft. Heim Mihály (Szenthubert 1875. december 22. –Nagykikinda 1967. február 27.) lázárföldi plébános, aki 1949-ben kiszabadult.
Ft. Eusch János (Zichyfalva, 1884. február 11.- Schifferstadt, NSZK 1969. december 17.), szécsányi esperesplébános, 1949-ben szabadult a táborból együtt néhány más lelkipásztorral.


versecvat

Versecvát
Szűz Mária Születése – Kisboldogasszony
26300 VATIN, Vojvođanska 53.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Moravicán, majd Versecen találhatóak.
Igehirdetés nyelve: magyar és horvát

Történeti adatok:

Már 1847-ből vannak adatok, hogy itt magyar katolikusok éltek. Egyházjogilag 1919-ben ezt a közösséget Versechez csatolták. Jelenlegi temploma 1935-ban épült, majd 1940-ben a tornyot is hozzáépítették.


nagyszered

Nagyszered
Rózsafüzér Királynője
26334 VELIKO SREDIŠTE, Željeznička 103.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Temeskutason, majd Versecen találhatóak.
Igehirdetés nyelve: magyar és horvát

Kisegítő lelkész: Ft. Mihai Gherghel,
Márktelke (Markovac), görög katolikus paróchusa

Történeti adatok:

Az első kápolnát a hívek építették fel Szentháromság tiszteletére 1847-ben. A mai templomot a temeskutasi kegyúr emeltette 1898-ban. Temeskutas leányegyháza volt, majd 1955-től Versechez csatolták.


Temeskutas
Keresztelő Szent János Születése
26335 GUDURICA, Nušićeva 5.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1742-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar, szlovén és horvát

Kisegítő lelkész: Ft. Mihai Gherghel,
Márktelke (Markovac), görög katolikus paróchusa

Történeti adatok:

A helység alapításának ideje 1719. A falu alapítója az Elzászból származó Tetz János és rokonsága. Az első kápolnát Keresztelő Szent János tiszteletére 1721-ben építettek, a törökök felgyújtják 1737-ben. A második templomot 1738-ban építették és áldották meg. Versec leányegyháza volt. A jelenlegi templom a Kincstár költségén1789-ben épült. A Kálvária hegyen kápolnát is emeltek Szűz Mária tiszteletére 1856-ban.


temesvajkoc

Temesvajkóc
Árpád-házi Szent Margit
26332 VLAJKOVAC, Svetozara Miletićeva 2.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Versecen vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A két világháború kötött a kastélyban miséztek, majd a román ortodox templom paróchusa jóvoltából az ottani ortodox templomban mutathattak be katolikus szentmisét. 1996-ban Árpád-házi Szent Margit tiszteletére templom épült.


fejertelep

Fejértelep
Szent László Király
26330 ŠUŠARA, Petőfi Sándor 2.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Károlyfalván, Fehértemplomon, Kevevárán és Versecen találhatóak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

A helységet 1896-ban alapították Fejér földművelődési miniszter idején; róla nevezték el a helységet is. A hívek költségén 1896-ban templomot építettek Kisboldogasszony tiszteletére, amely a körötte kialakított település távolabbra helyezése miatt elhanyagolódott, de omladozófélben 1988-ig fennállt. 1955-től az iskolaépületben miséztek. Az új helyre települt hívek számára ideiglenes megoldásként magánházakban tartottak szentmiséket. 1962-ben a közösség egy lakóházat vásárolt, amelyet imaházzá alakítottak át. 1991. április 28-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet 1994-ben Szent László ünnepén szenteltek fel. Időközben egy 24 férőhelyes lelkigyakorlatos ház is felépült.