BÓKA

boka

Urunk születésének hírül adása –
– Gyümölcsoltó Boldogasszony
Római Katolikus Plébánia
23252 BOKA, Maršala Tita 74. Tel.:(023) 846-416

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1801-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar és horvát

Plébániai kormányzó: Ft. Fehér Roland

Történeti adatok:

A pápai tizedjegyzékben 1333-ban már említik, mint plébániát Simon plébánossal az élén. Verhovácz (Vrhovec) zágrábi püspök kérésére újraalapították 1802-ben. Javadalommal is ellátta az 1801-ben idetelepített 400 okleveles nemes horvátot. A plébánia udvarán deszkatemplom állott, 1802-1840. szeptember 17-ig. A jelenlegi templomot Alagovich püspök elődjének, Verhovácz püspöknek a végrendeletében e célra hagyott 33.000 forint alap felhasználásával kezdte építeni. A templom Haulik püspök, később bíboros, idejében elkészült és a kerületi esperes 1840. május 9-én áldotta meg.


Leányegyházak (filiák)

Kanak
Keresztelő Szent János születése
23253 KONAK, Borisa Kidrića 24.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1801-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar és bolgár

Történeti adatok:

Az első telepesek 1773-ban németek voltak. Önálló lelkészük csak 1818 és 1820 között volt. Az 1820-as árvíz idején a hívek elköltöztek. Később bolgárok és magyarok telepedtek le. Az egész falu leégett 1848. augusztus 6-án. Ideiglenesen egy vertfalú imaházat használt a közösség. 1857-ben a hívek alapítványt hoztak létre új imaház építésére. Ezt Bonnaz Sándor püspök bőkezűen támogatta, így épült fel 1862-ben az új imaház, a mostani templomot 1895-ben emelték.


olec

Óléc
Szűz Mária Születése – Kisboldogasszony
26371 STARI LEC, Petőfi Sándor 35.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Bóka és Szécseny-falva anyakönyveiben megvan.
Igehirdetés nyelve: magyar és bolgár

Történeti adatok:

A községet Barách Lajos telepítette 1830-ban. A bolgárok 1838-ban települtek ide. Az imaház alapja már 1855-ban állt. Az iskola termében tartottak szentmiséket 1948-ig. Az Apostoli Kormányzóság 1964-ban megvette azt a lakóházat, amely imaházként szolgált, ezt 1989-ben újjáépítették és tornyot emeltek fölé.


surjan

Surján
Szent Katalin szűz és vértanú
23252 ŠURJAN, Lazićeva 11.

Hivatali adatok:
Anyakönyvezés: Módos és Bóka anyakönyveiben megvan.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

Imaháza a helybeli iskolával egy időben épült. Napjainkig annyira megrongálódott, hogy le kellett bontani. Az új imaház 2011-ben épült fel.


Szécsenfalva
Mária Keresztények Segítsége
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
DUŽINE

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1940-1944-ig megvan. A többi sorsa ismeretlen.

Történeti adatok:

Az iskolaépület imatermét Sarlós Boldogasszony tiszteletére ajánlották. A templomot 1900-1902 Szűz Mária Keresztények Segítsége tiszteletére építették, amelyet az akkori államhatalom 1952 táján lebontatott.

Megjegyzés:

Eck György plébános (Szárcsa 1882. november 22. – 1945. elején) az itteni gyűjtőtáborban hunyt el.


Szécsány
Szent György vértanú
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
SEČANJ

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker. 1910-től, Esk.: 1909-től, Tem. 1901-től megvan. A korábbiak megsemmisültek.

Történeti adatok:

A Számosra távozó görögkeletiektől az új telepesek – német katolikusok -, 10.000 forintért vették meg az elhagyott imaházat, és benne tartották a szentmiséket 1824. szeptember 20 – tól. A későbbi kéttornyú Szent György templom építését 1829-ben kezdték el és 1833-ban fejezték be. A romossá vált templomot az 1960-as évek elején az Apostoli Kormányzóság a községi vezetés felszólítására kénytelen volt lebontatni. A világháborús évek során a hívőközösség szétszóródott.