SÁNDOREGYHÁZA

sandoregyhaza

Szent Vendel Apát
Római Katolikus Plébánia
26233 IVANOVO, 29. Novembra 71. Tel.: (013) 629-121.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1899-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar, horvát és bolgár

Plébános: Ft. Szemerédi Pál

Történeti adatok:

Ivanovo néven alakult a helység 1869-ben, Omlód (Omoljica) leányegyháza volt. A lakosság zömét képező mintegy 2000 székely magyart 1883-ban telepítették Bukovinából. Bolgárok Óbesenyőről, Szőlősudvarnokról és Erzsébetlakról érkeztek 1876-ban. A plébániát 1899-ben alapították. A templom kincstári telken épült, Bonnaz Sándor csanádi megyéspüspök biztosította az építkezési költségeket. Iránta való hálás tiszteletből vette fel a falu a Sándoregyháza nevet. A hívek évente két templombúcsút ünnepelnek, a bolgárok Szent Vendel napján, a magyarok Nagyboldogasszony ünnepén.


A plébániához tartozó, egykoron jelentős, napjainkra azonban már szervezett egyházközség nélküli települések:

Beresztóc
Szent József Szűz Mária jegyese
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
BANATSKI BRESTOVAC

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1766-1791 közöttiek majd 1919-től, Esk.: 1766-1815 közöttiek majd 1919-től, Tem.: 1859-1888 közöttiek majd 1919-től megvannak. A többi megsemmisült.

Történeti adatok:

Első lakói 1724-ben települtek, a még munkaképes császári katonai veteránok közül. Később Elzász-Lotharingiából, Svábföldről és egyéb rajnai vidékekről is érkeztek telepesek 1785-1790 között. 1770-1773 között Mária Terézia Kincstári költségen templomot épített a korábbi kápolna helyére, amely tűzvészben leégett. Hamarosan azonban elhelyezik az új templom alapkövét, 1854. november 9-én, melynek megáldására 1865-ben kerül sor. A második világháború után a templomot lerombolják a hívek pedig szétszóródnak.


Omlód
Assisi Szent Ferenc
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
OMOLJICA

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1877-1894 közöttiek majd 1910-től, Esk.: 1919-től, Tem. 1904-től megvannak. A többi megsemmisült.

Történeti adatok:

Az első katolikus hívek 1766-1773 között települtek. A törökök betörése miatt 1788. szeptember 22-én menekülni kényszerültek. A plébániát 1766-ban alapították, és a szentmiséket az iskolában tartották. 1773-ban megkezdték a templom építését. Az 1788-ban leégett templomot már öt év múltán újraépítették és 1793. október 4-én megáldották Assisi Szent Ferenc tiszteletére. A helység utolsó templomát 1858-1859 között építették. Ezt a templomot az akkori polgári hatóság 1945 után leromboltatta a hívek pedig szétszóródtak.