MÓDOS

modos

Szűz Mária Mennybevétele – Nagyboldogasszony
Római Katolikus Plébánia
23320 JAŠA TOMIĆ, Maršala Tita 103.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1781-től, Esk. és Tem.: 1780-tól megvan.
Igehirdetés nyelve: magyar és bolgár

Plébániai kormányzó: Ft. Fehér Roland

Történeti adatok:

A pápai tizedjegyzékben már 1333-ban megtalálható a település neve. Németek és magyarok 1788-ban, bolgárok 1824-ben telepedtek ide a törökök kiűzése után. 1807-ben a zágrábi káptalan javadalmazása folytán plébániai rangra emelték. 1902-től a csanádi püspökség birtokába került. Az első templomot 1795-ben a zágrábi káptalan költségén építették. Az új templomot 1911. március 31-én kezdtek építeni, s a háború miatt nem készült el véglegesen. A neogótikus stílusban épült templom mennyezete 1979-ben súlyosan megsérült és csak részlegesen tudták megjavítani.


Leányegyházak (filiák)

kaptalanfalva

Káptalanfalva
Toursi Szent Márton püspök
23230 BUSENJE, Žarka Zrenjanina 19.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Módosi anyakönyvekben vannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Történeti adatok:

1820 körül már történik említés a településről. Az első vert falú kápolnát a hívek építették 1887-ben. Ismeretlen tettesek 1999-ben súlyosan megrongálták. 2002-ben felépült a jelenlegi templom.


Istvánföldje
Szent István Király
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
KRAJIŠNIK

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1918-tól megvannak, a korábbiak megsemmisültek.

Történeti adatok:

A zágrábi káptalan alapította 1797-ben és javadalmakkal látta el. Az új templomot 1807-1809 között építették. A templomot 1948 – ban a kommunista rezsim lebontatta, a hívek szétszóródtak.