SZÉKELYKEVE

szekelykeve

Szent István Király
Római Katolikus Plébánia
26228 SKORENOVAC, JNA 34. Tel.: (013) 764-033; Fax.: (013) 764-526

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1892-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar

Plébános: Ft. Szemerédi Pál

Történeti adatok:

Gyurgyevo néven alakult a helység (Gyorgyevics ezredes telepítő neve után) a Duna partján 1868-ban. 1883-tól székely telepesek érkeznek Bukovinából, kb. 2000-en. Miután 1887-ben az árvíz az első települést elmosta, a lakosok a mai Székelykeve területére költöztek. Eleinte Kevepallóshoz tartozott a település, majd Beresztóchoz mint leányegyház. A plébániát 1892-ben alapították és a Kincstár látta el javadalommal. 1892-ben felépült a közösség temploma és még abban az évben fel is szentelték.

A helység érdemes szülötte:

Msgr. Jung Tamás (1911. december 10. – Nagybecskerek 1992. december 5.). Nagybecskereken szentelték pappá 1936. július 12-én. A Bánáti Apostoli Kormányzóság különböző helyein szolgált. 1949-ben a belgrádi érsek kinevezte nagybecskereki plébánosnak. Érseki tanácsos és a központi esperes. VI. Pál pápa 1971. december 22-én, Numidi Castellane címzetes püspökeként, a Bánáti Apostoli Kormányzóság első apostoli kormányzójává nevezte ki. II. János Pál pápa 1986. december 17-én alapította meg a Nagybecskereki Egyházmegyét, melynek első kormányzójává őt tette meg. Ezt a tisztséget 1988. február 14-ig végezte, amikor a püspökség vezetését msgr. Huzsvár László a Nagybecskereki Egyházmegye első megyéspüspöke vette át.


A plébániához tartozó, egykoron jelentős, napjainkra azonban már szervezett egyházközség nélküli települések:

Kevepallós
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
PLOČICA

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1838-tól megvannak.

Történeti adatok:

Már 1765-1768 között német katonacsaládokat telepítenek ide. A plébániát 1842. május 10-én alapították, a templom 1836-ban épült. 1960-ban a tornyát, később az egész templomot lebontották.
A parkban két kápolna is állt. Az egyik Szűz Mária születésnapja, Kisasszony, volt a titulusa, amelyet a székelykevei hívek búcsú napján évente látogatták. Ezeket a kápolnákat 1948 után szintén lerombolták.