Átutalták a segélyt a horvátországi földrengés károsultjai javára, amelyet a Nagybecskereki Egyházmegyében gyűjtöttek

A 2020. december 29-i horvátországi földrengés és annak számos utórengése, amely főként Petrinyát (Petrinja) és Sziszeket (Sisak) érintette, hatalmas károkat okozott és emberáldozatokat is követelt. A természeti katasztrófa következtében emberek váltak földönfutóvá, de az egyházi épületekben is hatalmas károk keletkeztek. A Sziszeki Egyházmegye több temploma, kápolnája, plébániája, valamint a sziszeki papi otthon is felújításra szorul a károk következtében.

A földrengés sújtotta Sziszeki Egyházmegye (Sisačka Biskupija) károsultjai javára január 10-én a Nagybecskereki Egyházmegyében püspökségi szintű gyűjtést szerveztek. Dr. Német László SVD püspök és az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a hívek mintegy 1.175.000,00 dinár összegben adakoztak a károsultak javára és a Szerbiai Caritason keresztül folyósították a Horvátországi Caritasnak. A Nagybecskereki Püspökségi Caritas minden begyűjtött dinárhoz hozzátett még egyet.

Lébhaft Mária, a Gazdasági Hivatal munkatársa elmondása szerint, a hívek nagylelkűek voltak, különösen annak tudatában, hogy Bánát hívő népe is viszonylagos szegénységben él. Az embereket, akik valaha egy országhoz, Jugoszláviához tartoztak különösen megérintették a hallottak, látottak, hiszen a médiumok és a világháló is megrázó felvételeket, helyszíni tudósításokat készített a horvátországi földrengésről.