Püspöki szentmisével ünnepelték Isten Igéjének vasárnapját a nagybecskereki székesegyházban

A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, hiszen a Biblia az Úr népének a könyve. Isten Igéje egyesíti a hívőket és egyetlen néppé teszi őket – mondta homíliájában Dr. Német László SVD megyéspüspök a nagybecskereki székesegyházban január 24-én, Isten Igéjének vasárnapján. Kifejtette, hogy 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte az Isten Igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez, s amely kezdeményezés lentről indult.

A pápa apostoli levelében a II. Vatikáni Zsinatra utal, amely új lendületet adott a Szentírás újrafelfedezésének a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúcióval. E folyamat fontos mérföldköve volt a XVI. Benedek által összehívott 2008-as püspöki szinódus, amely „Isten szavát értelmezte az Egyház életében és küldetésében”. Az ebből született Verbum Domini apostoli buzdítás Ferenc pápa szerint „nélkülözhetetlen tanítás a közösségek számára, mert elmélyíti Isten Igéjének átalakító erejét, és főként a liturgikus cselekményben mutatkozik meg annak valóban szentségi jellege” – hangsúlyozta a főpásztor. Elmondta, az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére: január második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt.

Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét – hívta fel a figyelmet, majd beszélt arról is, hogy az apostoli levél kitér az emmauszi tanítványok története alapján az Írások kifejtése és az Eucharisztia kapcsolatára. A jelenlévőket arra buzdította, hogy rendszeresen olvassák és a Szentírást és járuljanak szentáldozáshoz.

„Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat” (Lk 24,45).

A II. Vatikáni Zsinat DEI VERBUM kezdetű dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról, 21: Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, az élet kenyerét ugyanis, főleg a szent liturgiában, mind Isten Igéjének, mind Krisztus testének asztaláról szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek.

Isten Igéje tevékeny szeretetre hív és az irgalom gyakorlására.

Éppen az üdvösség céljának elérése érdekében a Szentlélek alakítja át az emberi szót Isten szavává. A Szentlélek szerepe nélkül könnyen kapunk fundamentalista magyarázatot, amitől távol kell maradni, ahogy Pál apostol is emlékeztet: „A betű öl, a Lélek éltet” (2Kor 3,6) – zárta homíliáját a nagybecskereki egyházmegye püspöke.

A szentmise végén a hívek a főpásztorral együtt imádkozták a Zsinati ima második szakaszát abban a reményben, hogy május 28-30. között lezárul a Nagybecskereki Egyházmegye első zsinata, amelynek időpontját a koronavírus-járvány miatt kellett elhalasztani.

isteni-ige-vasarnapja