Szent Gellért, könyörögj érettünk

Szent Gellért, a Nagybecskereki Egyházmegye fővédőszentje ünnepét megelőző hétvégén tartották meg az egyháztanácstagok hagyományos találkozóját. A nem magyar anyanyelvű egyháztanácstagok szeptember 21-én találkoztak főpásztorukkal Fehértemplomon, a magyar hívek számára a találkozót szeptember 22-én tartották meg a nagybecskereki székesegyházban.

Az ünnepség kezdetén a mintegy 130 jelenlévő lelkipásztor és egyháztanácstag közösen mondta el a Zsinati imát, majd Dr. Német László SVD püspök tartott előadást.

A főpásztor, aki tíz éve áll a Nagybecskereki Egyházmegye élén, beszámolt szolgálata első tíz évének eredményeiről. Először is hálát adott a Jóistennek és minden mostani és volt tanácstagnak az áldozatos munkáért, aláhúzva, hogy nélkülük lehetetlen lett volna minden eredmény elérése.

A tíz év alatt rengeteg pasztorális esemény és program zajlott le, és ezek a programok határozták meg az egyházmegye „lelki” életét. Ezeknek a hatásosságát szinte lehetetlen láthatóan felmérni. Ami azonban látható, arról megpróbált beszámolni. Felsorolta mindazokat a felújításokat, építkezéseket, amelyeket Bánát templomain és egyházi tulajdonban lévő épületein, intézményein elvégeztek, és amely befektetetések több mint 5000 euró feletti összegbe kerültek. Ismertette a vagyonvisszaszármaztatással kapcsolatban a legújabb helyzetet is. A felsoroltak listája megtekinthető ITT.

Az ünnepség szentmisével zárult, amelyet a főpásztor mutatott be az egyházmegye lelkipásztoraival együtt. Homíliát mons. Gyuris László pasztorális helynök mondott, aki beszélt a zsinati folyamatokról, s a hívek szerepéről e jelentős eseménysorozatban. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy mint egyháztanácstagok, sokan közülük animátorok, fontos, hogy aktív szerepet vállaljanak abban, hogy közösségeikben egy-egy munkadokumentum kapcsán minél többen elmondják a véleményüket. Ahhoz, hogy a zsinati folyamatok igazi gyümölcsöt hozzanak, úgy kell viselkednünk, mint a Szentírásból oly gyakran idézett magvetőnek, hangsúlyozta. A szentmisén elhangzott homília meghallgatható ITT.

A szentmise végén a jelenlévők hódolatukat fejezték ki Szent Gellért-ereklyéje előtt, majd közös agapén vettek részt.