A búcsú megszervezését megtiszteltetésként éltem meg

Dél-Bánát hívő népe számára különös jelentősége van a Szent Kereszt-búcsúnak, amely hagyományosan két helyszínen zajlik.

A délelőtti program a hagyományokhoz híven a hegyi kápolnában volt. Masa Tamás atya horvát nyelven mutatott be szentmisét, Elias Ohoiledwarin SVD pedig magyar nyelven. A keresztutat magyar nyelven közösen végeztük, horvát nyelven pedig Mellár József atya vezette.

A délutáni program a megszokott lelki táplálékot nyújtó eseményekkel a Szent Gellért templomban folytatódott. Az ünnepi nagymisét szintén Mellár József atya mutatta be, mons. Gyuris László püspöki helynökkel és mons. Fiser János általános helynökkel és jelenlévő paptestvérekkel. A gyóntatás szolgálatát több atya végezte: Tratnjek Stanko SDB, Pethő László, Jelen Janez SDB és a többi jelenlévő lelkipásztor. A bűnbánati liturgiát Masa Tamás, a szentségimádást pedig mons. Gyuris László atya vezette. A rózsafüzért pedig a helyi rózsafüzér társulat feje, Fűzér Ilonka végezte.

Örülök, hogy a búcsú szépen elmúlt. Nem volt egyszerű, sok volt a szaladgálás, szervezkedés. Mint házigazda, nem tudtam aktívan részt venni minden lelki programban, de jó volt látni az atyákat együtt az oltár körül állni, amely számomra jelképe az egységnek. És ez nagyon kegyes dolog a hívek szemében is, amikor látják, hogy a papok összetartanak, ez megerősíti őket is, engem is. Ez számomra is sokat jelent, mert tudom és érzem, hogy vannak atyák, akik mellettem álnak. Hálás köszönet nekik!

Ugyancsak köszönet illeti mindazokat a híveket, kedves munkatársaimat, akik részt vettek a szervezésben és önzetlenül segédkeztek abban, hogy a zarándokok lelkipásztoraikkal együtt jól érezzék magukat.