MÁRIA: Egy arc, amely ragyog, mint a nap

„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.” (Jel 12, 1)

Nagyboldogasszony-ünnepén Bánát egyetlen Mária-kegyhelyén, Töröktopolyán a Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztorai és hívei, valamint a szomszédos egyházmegyékből érkezett zarándokok részvételével hagyományosan megtartották a búcsút 2022. augusztus 14-én.

A kegyhely őre, Mellár József esperesplébános fogadta a zarándokokat és ismertette a búcsú programját, és a folyamatos papi jelenlét a jelenlévők számára lehetőséget nyújtott lelki beszélgetésekre, s akik kívánták, elvégezhették a szentgyónásukat is.

A bűnbánati liturgiát Masa Tamás tordai plébános vezette, és a horvát nyelvű szentmisét pedig Csipak Csaba fehértemplomi plébános celebrálta, míg az ünnepi vesperást Varga János kántor úr vezette.

A szabadtéri színpadon az idei hittantáborozó gyerekek, fiatalok és hitoktatók Elias Ohoiledwarin SVD atya vezetésével léptek fel.

Az esti ünnepi szentmisét msgr. Pál József Csaba temesvári püspök mutatta be, a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztorával, msgr. Dr. Német László SVD megyéspüspökkel, és az egyházmegye lelkipásztoraival, amelyet hagyományosan gyertyás körmenettel zártak.