Lelkipásztori munkatársak találkozója az Északi esperességi kerületben

A Nagybecskereki Egyházmegyében zajlott első szinódusi folyamat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, novemberi ülésén a Pasztorális Tanács azt a határozatot hozta, hogy minden esperességi kerületben megszervezésre kerül a szinodósi animátorok és minden aktív egyházközösségi tag találkozója. Az Északi esperességi kerület számára szombaton, december 17-én szervezte meg ezt a lelkipásztori munkatársaknak szóló találkozót a Pasztorális Iroda. Az esemény magába foglalta az interaktív előadást, meosztást az egyházközösségi szerepvállalások élményeiről, valamint az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása előtt Dr. Német László érsek úr, apostoli kormányzó tartott elmélkedést közösségeinket éltető szolgálatokról. Majd pedig szeretetvendégséggel zárult a találkozó. Ez úton is köszönjük szépen a Szajáni munkatársak áldozatkész és lelkes munkáját az esemény előkészítésében!

A Központi esperességi kerület lelkipásztori munkatársainak találkozója Muzslyán lesz, 2023. január 21-én, a Déli esperességi kerület számára pedig május 20-án, Fejértelepen.

Az esperességi szintű találkozók felnőtt katakézisek formájában folytatódnak majd tovább havi rendszerességgel.