Mons. dr. Német László SVD belgrádi metropolita érsek és nagybecskereki apostoli kormányzó karácsonyi üdvözlete

A kommunikációs eszközök fejlődnek, és a mai emberek egyre több információval élnek, legyen az számunkra hasznos vagy haszontalan. Minden oldalról elárasztanak bennünket információkkal a kommunikáció minden lehetséges eszközein keresztül. Mindenféle hírek eljutnak hozzánk legyenek azok igazak, hamisak, hasznosa, haszontalanok, építőek vagy rombolók. Ezért, kedves testvérem, légy óvatos azzal, amit olvasol, és kérdezd meg magadtól: hasznos-e számodra egy hír vagy információ, igaz-e az, segít-e életcéljaid elérésében; jobb emberré tesz-e téged, vagy mérgezi az életed és kikezdi a jót a szívedben, amit az Isten születésünknél fogva belénk öntött. Mert amikor megszületünk, mindannyian jók vagyunk, őszinte szeretni való és szeretni képes emberek, akkor is ha a bűnre való hajlam bennünk van. Aztán kicsit felnövünk, sebeket kapunk, sebeket ejtünk másokon, főleg akkor, amikor nem szívünk szerint, hanem racionálisan, vagy éppen ösztönösen félelemből cselekszünk. Amikor örülünk, akkor jók vagyunk, szabadok vagyok, nem félünk és nem szorongunk és bearanyozzuk környezetünket.

Mit akarok ezzel a bevezetővel mondani? A mai társadalmunk tele van hazugsággal, csalással, melyek forrása a félelem. A hazugságok terjednek minden csatornán és próbálnak kőszívűvé, örömtelenné, szorongóvá tenni bennünket. Ukrajnában a helyzet még súlyosabb. Mennyi hazugságot hallunk minden oldalról; szinte lehetetlen eljutni az igazsághoz. Testvéreim, a hazugság és a félelem, a szorongás, az örömtelenség nem Istentől ered. A gonoszság és a hamisság attól ered, aki nem vetette magát alá Isten akaratának, és aki fellázadt az Ő szeretetet és örömöt hirdető uralma ellen. A farizeusokkal és az írástudókkal és a korabeli vallási vezetőkkel folytatott beszélgetésben Jézus azt mondja „Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja. (Jn 8,44) Jézus e szavai ma sem veszítették el érvényességüket és igazságukat. A személyes életünket és társadalmunkat mérgező hazugság szándékos, mögötte az, vagy azok állnak, akik bármi áron tönkre akarják tenni személyes kapcsolatainkat, bármi áron megosztani akarnak jószándékú embereket, zavarni akarják életünket, veszekedést akarnak gerjeszteni és gyűlöletet akarnak kelteni. Ebben a valóságban, a törékeny szeretet világában akarunk mi ezekben a napokban különösen is a megtestesült Isteni szeretetre figyelni és tanulni tőle azt, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes mindennek ellenére egymásra figyelni, egymást tisztelni és szeretni és a békés együttélésre törekedni.

Fordítsuk tehát tekintetünket Betlehem felé, kedves Testvérek, és figyeljük az Isten emberré válásának csodáját, engedjük közel magunkhoz ezt a csodát, mely nem ismer határokat, nincs benne gonoszság, csak egyszerű tiszta érdek nélküli szeretet. Jézus születése Isten hatalmáról tanúskodik és arról, hogy a szeretet befogadása Istent és embert összekötő erő és a béke forrása. Jézus jászola körül pásztorokat látunk, akik az akkori társadalmi osztálynak a legkiszolgáltatottabb rétegét képviselték. Megtaláljuk ugyanakkor Bölcseket is, mint a távoli népek képviselőit, akik idegenek és nem tartoztak Izrael választott népéhez. Aztán ott vannak az angyalok és arkangyalok, Isten mennyei serege, akik együtt örülnek annak az ajándéknak, amit Isten Jézusban az emberek számára ajándékozott.  Énekük mindent betölt, valljuk meg, még a mi szívünket is melegíti, amikor megelevenednek előttünk ezekben a napokban az első karácsony történései. Fogadjuk be a betlehemi örömet és szeretetet. Nyíljunk meg a túlcsorduló isteni szeretet előtt, és ajándékozzuk meg vele meg felebarátainkat, közvetlen környezetünket. Legyen ez az ünnep megújulás, szeretetben történő megújulás, metanoia, ahogy az első keresztények nevezték. A Jézusban közénk jött isteni szeretet erősítsen meg bennünket és bátorítson abban, hogy körülöttünk ne a hazugság és a gonoszság mérgezze az emberek szívét, hanem a befogadott isteni szeretet töltse be azt örömmel. Legyünk tehát bátrak, és mondjunk NEM-et a hazugságra! Mondjunk NEM-et a szíveket mérgező megosztásokra, mindenféle gyűlöletkeltésre! Mondjunk NEM-et arra a hazugságra, mely rólunk szól, mely fáj nekünk és mérgezi a mi életünket is itt Szerbiában vagy a környező országokban és mondjunk határozott IGEN-t a karácsonyi örömre!

Tegyük fel magunknak a kérdést: ha ma megjelenne Isten angyala az életünkben, és meghívna bennünket Betlehembe imádni Isten Fiát, aki Mária Fia is, mit vinnénk neki ajándékba? A pásztorok elhozták neki munkájuk gyümölcsét: tejet, sajtot, gyapjút. A bölcsek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak neki.

Mi lenne az én ajándékom a Béke Fejedelmének, ahogyan a Szentírás nevezi nagyon találóan a megszületett Jézust? Mi lenne az én ajándékom az igazság forrásának, tudva azt, hogy Jézus útként, igazságként és életként nyilatkoztatta ki magát a világnak?

Lehet épp egy kimondott IGEN a karácsonyi örömre, lehet épp egy kimondott NEM a gyűlöletkeltésre lenne a legmegfelelőbb ajándék? Vonuljunk vissza néhány pillanatra nyugalomba, és próbáljuk a lelkünk mélyén megtalálni azt az ajándékot, melyet mi ma egyénileg, de közösségileg is leteszünk Betlehemben a megszületett Jézus lábaihoz!

Mindazoknak, akik ma a Gergely naptár szerint vagy valamivel később, a Juliánusz naptár szerint ünneplik a Karácsonyt, kellemes, kegyelemmel és örömmel teli ünnepeket kívánok.

Áldott Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Évet mindenkinek!

+ László érsek